Foreningen for madkundskab

Blog

Hvad sker der?

Nogenlunde sådan var den mildeste formulering vi oplevede i egne rækker, da Børne- og Undervisningsministeriet den 12. august 2019, offentliggjorde de nye læseplaner og undervisningsvejledninger for folkeskolens fag - lavet for at imødegå den politiske aftale af 19. maj 2017, om at løsne bindinger for fælles mål. Forvirringen var til at tage og føle på... Stod der ikke lige der, at prøven var frivillig for valgfaget i Madkundskab?! Debatten blomstrede op... Ingen var rigtigt sikre på noget...

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Foreningen for Madkundskab har mødtes med relevante parter i Børne- og Undervisningsministeriet og bringer, efter aftale, hermed nedenstående orientering:

Orientering om Fælles Mål, undervisningsvejledninger, læseplaner og prøver i de toårige obligatoriske praktisk/musiske valgfag

Vi er i Styrelsen for Undervisning og Kvalitet blevet bekendt med, at der er opstået en usikkerhed ift. rammen for de toårige praktisk/musiske valgfag. For at imødekomme eventuelle spørgsmål omkring valgfagene og prøven vil vi i det følgende oplyse om de gældende rammer for praktisk/musiske valgfag.

Madkundskabslæreren

Den 12. juni 2018 blev det som led i aftalen ”Styrket praksisfaglighed i folkeskolen” aftalt, at indføre et toårigt obligatorisk praktisk/musisk valgfag.

I forlængelse af aftalen, er der blevet udarbejdet nye Fælles Mål, læseplaner og undervisningsvejledninger for valgfagene billedkunst og musik. De blev offentliggjort på www.emu.dk den 5. juli 2019. Hvis du vil læse mere, kan du følge disse links:

·   https://emu.dk/grundskole/7-9-klasses-valgfag/billedkunst

·   https://emu.dk/grundskole/7-9-klasses-valgfag/musik

Da håndværk og design og madkundskab i forvejen var toårige valgfag, er det styrelsens vurdering, at det ikke har været nødvendigt at udarbejde nye Fælles Mål, læseplaner og undervisningsvejledninger for disse to valgfag. Derfor er det de nuværende Fælles Mål og læseplaner for de to valgfag fortsat gældende i dette skoleår 2019/2020.

I efteråret 2019 igangsætter Styrelsen for Undervisning og Kvalitet et arbejde med skrive nye læseplaner og undervisningsvejledninger for valgfagene håndværk og design og madkundskab. Dette arbejde forventes færdigt til skolestart 2020.

Som led i EUD-aftalen af 22. november 2018 blev det besluttet, at alle elever i 8. klasse skal aflægge en obligatoriske prøve i ét af de fire toårige praktisk/musiske valgfag (musik, billedkunst, madkundskab samt håndværk og design) i skoleåret 2020/2021. Førhen var prøven valgfri.

De gældende læseplaner og undervisningsvejledninger for håndværk og design og madkundskab er nu opdaterede, så det fremgår, at prøven fra maj 2021 er obligatorisk. Dette fremgår naturligvis også af de ovennævnte læseplaner og undervisningsvejledninger for de to nye toårige valgfag billedkunst og musik. 

Du kan læse mere om ændringer i blandt andet valgfag og prøve ved at følge dette link: https://www.uvm.dk/folkeskolen/folkeskolens-maal-love-og-regler/praksisfaglighed

Styrelsen vil snart offentliggøre de nye prøvevejledninger for de praktisk/musiske valgfag, hvor lærerne bl.a. kan få inspiration til forberedelse og gennemførelse af prøven. Prøvevejledningerne afventer den reviderede prøvebekendtgørelse, som er under udarbejdelse og vil blive sendt i ekstern høring snarest muligt med henblik på, at den kan udstedes i det kommende efterår.