Blog

Er det tid til at undersøge jeres makerspace?

Hvis I har haft makerspaces i et stykke tid, er det måske nu, I skal undersøge, hvordan jeres makerspace opleves af elever og kollegaer?

Publiceret Senest opdateret

Opleves jeres makerspace som værende et sted alle føler sig velkomne? Skal noget ændres så makerspacet bliver et inspirerende og trygt læringsrum for alle? Opnår vi det, vi havde af visioner for et makerspace på skolen? Prøv at spørge dem der bruger det, og undersøg og reflekter i samarbejde med dine kolleger hvordan I kan bruge disse undersøgelser til at videreudvikle jeres makerspace.

Gratis værktøjer

Mange skoler rundt i landet har efterhånden fået etableret et makerspace. Disse rum, der er centreret omkring kreativitet og teknologi, er blevet essentielle for at fremme arbejdet med teknologiforståelse, praksisfaglighed, innovativ og eksperimenterende læring. Det er en vigtig dagsorden, og derfor er det centralt, at vi løbende undersøger og forholder os nysgerrigt til, hvordan makerspaces opleves af lærere og elever. Future Classroom Lab under Center for Undervisningsmidler på Københavns Professionshøjskole har udviklet en række gratis ressourcer, som I kan bruge til at undersøge, hvordan jeres makerspace bliver brugt.

Future Classroom Lab

I Future Classroom Lab udforsker vi, hvordan teknologier kan være med til at udfordre pædagogisk praksis og udvikle nye læringsmiljøer. I samarbejde med kommuner og skoler er vi undersøgende på, hvordan vi kan udvikle nye kreative læringsformer og rum til fremtidens undervisning. I denne blog vil vi skrive om, hvordan vi ser den nye faglighed, teknologiforståelse, udvikle sig. Hvordan kan den udfoldes og udfordres? Hvordan oversætter lærerne fagligheden i undervisningen? Hvilke læringsressourcer kan tænkes at komme i spil i arbejdet? Vi vil også skrive om, hvordan kommuner og skoler griber den organisatoriske side an i forhold til at skulle arbejde med en helt ny faglighed som kræver didaktisk og pædagogisk nytænkning. Vi håber på spændende diskussioner og debatter med alle interessenter i og omkring folkeskolen. Future Classroom Lab (FCL) er en del af EU-samarbejdet European Schoolnet, som i Danmark bliver varetaget af Center for Undervisningsmidler på Københavns Professionshøjskole.

I det følgende kan I få et lille indblik i, hvad de forskellige ressourcer indeholder:

Brugerundersøgelse - er vores makerspace for alle? 

Formålet med en brugerundersøgelse er at blive klogere på, hvordan et makerspace opleves som læringsrum, af de brugere der har deres gang i det. Når vi inddrager brugerne, kan vi skabe mere bevidsthed om, hvordan rummet opleves af flere, og at der kan være mange forskellige måder at opleve rummet på. Disse data kan vi tage med, når vi skal blive opmærksomme på, om rummet opfattes som et læringsrum for alle, og hvilke ændringer der måske er nødvendige, for at det bliver det. Brugerundersøgelser består af 4 undersøgelsesaktiviteter med dataopsamling, der skal sættes i gang, når der er brugere af makerspace i rummet. 

Vision - hvad er jeres?

Der kan være mange forskellige grunde til, at lige netop jeres skole har fået et makerspace. Måske var du med til at udvikle det fra start, men det kan også være, du er kommet til senere? Fordi ting udvikler sig, kan det være hensigtsmæssigt engang imellem at stoppe op og drøfte, hvad I egentlig vil med jeres makerspace. Måske har I en vision i forvejen, måske har I ikke. Denne øvelse er lavet, så I kan lade jer inspirere af andres visioner som udgangspunkt for en drøftelse af, hvad I vil med jeres makerspace. Hvilken type undervisning ønsker I, der skal der foregå? Hvad er det, der skal komme ud af, at I har et makerspace? Og er I egentligt enige om hvorfor og til hvad, I har et makerspace?

Påstande - hvilke opfattelser har vi?

Der er mange opfattelser af, hvad et makerspace er og skal kunne. På nogle skoler er der stort fokus på materialefremstilling. På andre skoler handler det om at arbejde med teknologiforståelse eller om at arbejde med motiverende undervisning eller også en blanding af det hele. Vi har udviklet en række påstandskort, som I kan anvende i jeres personalegruppe, til at at skabe fælles drøftelser af, hvad jeres makerspace er og skal være på netop jeres skole. Hvad synes vi, er vigtigt hos os? Er der noget, som vi glemmer at arbejde med? Der er 11 tematikker, og til hver tematik er der to forskellige påstandskort.

Rumundersøgelse - inspiration fra andre?

Man kan måske lade sig inspirere af andre former for læringsmiljøer eller bare omgivelser, der kan give flere idéer til, hvordan et makerspace kan se ud, da det måske kan videreudvikle de rum, I allerede har. Øvelsen er bygget op omkring en metode, der hedder “Diamond Ranking”, der stammer fra den deltagelsesorienterede forskningstilgang ”Participatory rural appraisal”. Det handler om at indsamle meninger og ideer fra en gruppe deltagere ved at de skal prioritere, hvad de mener om forskellige andre læringsmiljøer ud fra at kigge på en række meget forskellige inspirationsfotos.

Hent værktøjerne her!

Vi i Future Classroom Lab håber at værktøjerne kan bruges, så skoler kan fortsætte med at være nysgerrige, inkluderende og undersøgende med fokus på at tilpasse og udvikle makerspaces (og alle andre læringsrum), så rummene forbliver relevante og tilgængelige for alle. Hent og læs mere om ressourcerne her:

https://futureclassroomlab.dk/fclformater/