Sten Larsen

Blog

Læreruddannelsen med autopiloten slået til

Jyske professionshøjskoler rykker ud med voldsom kritik af den privat organiserede læreruddannelse – Teach First – ved udsigten til Det Radikale Venstres eventuelle succes med at få Teach First på finansloven med tre millioner kroner i 2021 – i alt 18 millioner over tre år.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Jeg er hverken uddannelsespolitiker, Radikaler eller chef i det jyske, og har heller ikke andre skjulte talenter eller værdipapirer af lignende slags. Er blot en erfaren og kritisk læreruddanner - og i øvrigt pensioneret for år siden. Men det er da bundærgerligt, at de jyske læreruddannelseschefer trækker i harnisk og  (automatpilot)argumenterer imod den alternative vej til læreruddannelsen, henviser disse ’arbejdsløse akademikere’ til meritlæreruddannelsen, peger på egne gode ideer og nye tiltag i læreruddannelsen, be’r om politisk opmærksomhed og spørger, hvorfor der skal ”investeres i noget, vi allerede udbyder? Det er ikke til at forstå.” Direkte henvendt til politikerne på Christiansborg - tænker jeg - slutter chefernes indlæg med et friskt ”Prioriter, tak!”

Sten Larsen

Tidligere lærer i folkeskolen og lektor i læreruddannelsen i de pædagogiske fag. Cand.pæd. i historie. Skriverier igennem årene. Nu pensionist. Med flere skriverier og redigeringer. Og en lille bid i læreruddannelsen på Carlsberg. Og supervisionsarbejde på Ingrid Jespersens Gymnasieskole. Og anmelderarbejde og blogskriv. Webredaktør på HistorieWeb.dk. Hovedbusiness: Otte børnebørn.

Læs selv med i ”Skolemonitor” den 17. november 2020 – et i øvrigt privat betalingssite på nettet. Et POLITIKENsite.

I sommeren i år – 2020 – gav jeg mit pensionist-ja på Københavns Professionshøjskole, KP, til at være stand in på et dugfrisk og stort hold af Teach First studerende. Massiv undervisning i juni, juli og august, herunder selvstudium i grupper – med ordinære afleveringer og fremlæggelser i august måned. Dette pædagogiske (ordinære) modul var holdets studiestart, men parallelt hermed søgte alle studerende lærerstillinger, og fik det. Mange af de studerende har stor undervisningserfaring i forvejen.

Det var en gave at være underviser på holdet. Uden overdrivelse. På holdniveau har jeg aldrig mødt tilsvarende engagement, entusiasme, vilje, flittighed, målrettethed og ydmyghed – og hvad der er vigtigt for mig; kritisk sans. Der skulle holdes på hat og briller i læreruddannelsen, hvis disse studerende var normalen. Jeg håber, der bliver taget godt imod dem ude på skolerne i den første udfordrende tid.

Jeg kan til nød forstå – og alligevel ikke acceptere – de jyske chefers aggressivitet og fjendemaneri, hvis man i fællesskab kunne konstatere, at den danske læreruddannelse - ingen synderlige rekrutteringsproblemer har, - ingen specielt mærkbare frafaldsproblemer har, - ingen nævneværdige fremmødeproblemer har, og at den - ikke bliver hjemsøgt af tilbagevendende kvalitetsdiskussioner.

Men - sagt helt for egen regning – så er det ikke her, vi er. Og her har vi næppe været i mange år. Måske kunne det være fornuftigt at undersøge, hvad det er, Teach First-konceptet kan - siden akademisk uddannede unge mennesker står i kø til en nåleøjet udvælgelsesprocedure, for at nå hen til en - for mig at se - vanvittig hård uddannelsesvej?