Håndværk og design på Frilandsmuseet

Blog

Design et byrumsmøbel

Hvad har et byrumsmøbel med vores forløb på Frilandsmuseet at gøre? Dette blogindlæg er lidt en afstikker, og det kunne ved første kig godt se ud som om jeg har skiftet fokus. Det er ikke tilfældet, men jeg har oplevet noget som gør, at jeg alligevel synes at det er relevant at have dette indlæg med her. Som skrevet tidligere, er vores skole under ombygning og vi har ikke mulighed for at have vores værkstedsundervisning i egne lokaler. Jeg vil selvfølgelig komme ind på, hvorfor jeg synes, at der er noget til fælles med vores program for 5. klasserne, som er på Frilandsmuseet, og det forløb vi netop har afsluttet for vores valghold i 7. og 8. klasse. Det er vi er nysgerrige på er, hvad af det vi nu ekstraordinært får lov til at prøve kræfter med, som vi kan tage med i vores udvikling af den fremtidige undervisning og læring på Lundtofte skole, men også erfaringer og refleksioner, som vi kan dele med jer rundt om i landet. Der er jo planlagt muligheder under Åben Skole til at man kan komme ud og eller invitere ind ude fra i undervisningen, men reelt har det været lidt svært synes vi og ofte bliver det logistik- og penge der gør, at man ikke kommer ud og får sparret så meget tværfagligt som vi gør nu.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Vi har for vores valghold på både 7. og 8. klasse fået lov til at samarbejde med Dansk Arkitekturcenter DAC og firmaet By, Rum og Skole om at designe byrumsmøbler.

Der blev stillet en meget konkret opgave, som blev sendt ud på skolerne. Hjemme analyserede vi pladsen møblerne skulle stå på, formelle og uformelle sidde/opholdsmuligheder i bybilledet. Gennem research, analyse og idegenereringsmetoder præsenterede alle eleverne ideer for hinanden. Der kom et benspænd i form af materialevalg. Det var skægt at se, hvor frustrerede et sådan benspænd kunne gøre nogen -nu var deres ide jo ødelagt.

Det blev lagt op til en langt mere abstrakt tænkning, midt i alt det konkrete, end de var vant til.

Håndværk og design på Frilandsmuseet

På grund af ombygning skal 5. årgang fra Lundtofte Skole undervises i håndværk og design på Frilandsmuseet i et år. Undervisningen er planlagt af tre lærere fra skolen og to af museets ansatte, som vil præsentere eleverne for håndværk gennem tiden. Det bliver en spændende og udfordrende tid, som vi håber måske kan inspirere andre. Billederne til bloggen er taget af eleverne selv, mens lærerene fra Lundtofte Skole har skrevet teksterne.

På skolen arbejdede vi videre med modeller af deres tegninger i 1:20. Det tog billeder og skrev ned hvor de så deres møbel stå osv.

Herfra blev deres arbejde sendt videre til By, Rum og Skole som lod landskabsarkitekterne arbejde videre med elevernes forslag og ideer. De omsatte essensen af hvad eleverne havde udarbejdet til arbejdstegninger til en serie byrumsmøbler.

I ugerne 40-41 besøgte de ca. 500 elever, som deltog i projektet på skift bryghuspladsen foran DAC, hvor de i samarbejde med de professionelle arbejdede med at lave møblerne 1:1.

Da vi var der silede regnen ned, men eleverne knoklede på. De sparrede med håndværkere og arkitekter, lavede quizzer om værktøj og arbejdsgange og vi havde en utrolig dejlig dag.

Og det er også her at jeg vil drage noget fra Frilandsmuseet ind, for det er denne tværfaglighed og lignende oplevelser disse lidt ældre elever kommenterede næsten som vores søde hold i 5. klasse. En begejstring over at de laver ”rigtigt” arbejde, over størrelsesforhold og over mening.

Da møbler og beplantning var færdig stod møblerne på Bryghuspladsen til brug af offentligheden under kulturnatten og gennem hele den efterfølgende efterårsferie.

Tirsdag i denne uge kom en kæmpe lastvogn med kran og vi fik en gave til skolen. De to lilla byrumsmøbler som vi elever og lærere havde været med til at lave. Annette som er direktør for By, Rum og Skole kom og overleverede dem og fortalte, at de som vi havde været glade for arbejdet.

Lige nu står møblerne foran vores midlertidige udskolingsbygninger, men de skal helt sikkert med tilbage på vores skole, når vi flytter hjem. Hvem ved, måske kan vi endda være sammen om at researche og analysere behov i vores nye uderum og dermed designe vores nye skolegård eller dele deraf, hvor vores byrumsmøbler så kan indgå.

Som jer ser det, har det været en utrolig fin oplevelse at arbejde tværfagligt og stadigt i en pædagogisk ramme. Kan vi bibeholde noget af det, når vi ikke længere ressourcer som vi har nu? Eller for den sags skyld hvis andre ville prøve noget af det, men ikke lige bor tæt på.

Vores elever har i arbejdet på Frilandsmuseet og på DAC fået oplevelser og erfaringer i en skala, som vi ikke selv ville kunne give dem på denne måde og med denne erkendelse. Begge elevgrupper har udtrykt, at det med størrelsesforhold, det at lave noget "rigtigt" har givet dem noget, der gør faget nærværende og relevant for dem.

Der er ved at udvikle sig en koordinering af firmaer og muligheder under åben skole, samtidig vil jeg anbefale, at man inviterer til sparring hos fagskoler og design/arkitektskoler. Måske kan man udvikle ordninger så studerende viser hvad de kan? Nogen steder findes det allerede.

Mange gange er det økonomi der kommer til at være det der gør, at man ikke kan inddrage tilbud via åben skole i undervisningen. Vi har også erfaring med at forløbene primært er vinklet mod de ældste skoleklasser og ikke der hvor den primære undervisning ligger.

Måske skal vi i højere grad gøre brug af forældre-banken, af bedsteforældredage eller hvis der i lokalområdet er frivillige, som dem vi har mødt i kniv- og håndarbejdslauget på/fra Frilandsmuseet. Der er jo virkelig guld at hente hos disse passionerede, ofte pensionerede mennesker dergår op i deres håndværk med liv og sjæl.

Til inspiration:

https://aabenvirksomhed.dk/

https://slks.dk/fileadmin/user_upload/SLKS/Services/Publikationer/Skole-virksomhedssamarbejde_med_kommunal_forankring_final.pdf