Håndværk og design på Frilandsmuseet

Blog

Fra Frilandsmuseets perspektiv

Ugens blogindlæg er skrevet af undervisningsansvarlig på Frilandsmuseet, cand. pæd. Inge Mette Petersen. Vi har været meget opmærksomme på den styrke og synergi der kan være i det tværfaglige samarbejde, hvor alle byder ind med det de er gode til. Det betyder også forskellige perspektiver og vinkler omkring det der bliver til læring for os. At lade dem komme til orde på vores blog er et forsøg på at indfange hvad det er der gør samarbejdet så godt og som skaber den synergi.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

I forsommeren 2021 stod det klart, at Frilandsmuseet skulle danne rammen om 3 5.-klasser fra Lundtofte Skole, og at det ville være med udgangspunkt i faget Håndværk og design. Det er et fag, som falder naturligt ind i museets arbejde med bygninger og bygningstraditioner. Her bliver gamle håndværk benyttet og bevaret som en levende tradition.  Som undervisningsansvarlig stod det klart for mig, at både de udlærte håndværkere og de mange frivillige fra museets laug skulle inddrages i forløbet, og at lærerne også skulle inddrages, så det blev så målrettet som muligt. Desuden blev Helge Frisenette og Ninna Kofod tilknyttet som faste undervisere og meget aktive deltagere i tilrettelæggelsen af undervisningen.

Levende historieundervisning

Museets undervisning er rettet mod historiefaget. Når eleverne kommer herud, er det ofte i forbindelse med et undervisningsforløb om en bestemt epoke eller et bestemt tema i en historisk ramme. Udgangspunktet er livet på landet i alle de aspekter, det har. Forløbet Håndværk og design gav mulighed for at lægge vægt på at kunne erfare håndværket som en del af historien, som stadig er levende. Gennem afprøvning i praksis på museet fik eleverne en fysisk og taktil erfaring med gamle håndværk, som de ikke kunne få andre steder, og mødte en helt særlig viden hos de involverede undervisere, håndværkere og frivillige.

Håndværk og design på Frilandsmuseet

På grund af ombygning skal 5. årgang fra Lundtofte Skole undervises i håndværk og design på Frilandsmuseet i et år. Undervisningen er planlagt af tre lærere fra skolen og to af museets ansatte, som vil præsentere eleverne for håndværk gennem tiden. Det bliver en spændende og udfordrende tid, som vi håber måske kan inspirere andre. Billederne til bloggen er taget af eleverne selv, mens lærerene fra Lundtofte Skole har skrevet teksterne.

Faglighed, proces og produkt

En af de ting, jeg har lært i den tid, jeg har beskæftiget mig med undervisning, er, at eleverne meget gerne vil have et produkt med hjem. Alle håndværk kræver omhu og nøjagtighed. Eleverne blev givet ejerskab til produktet og fik dermed ansvar for det færdige resultat. Det betød også, at det, som blev stillet til rådighed for dem, skulle være af en ordentlig kvalitet. Det var der mulighed for i budgettet, de involverede håndværkere, frivillige og undervisere havde mulighed for at finde de rette materialer. Jeg tror, denne blog har givet mulighed for at se lidt af resultatet af efterårets undervisning.

Hvad er museets styrke i en samarbejde?

For Frilandsmuseets undervisning har forløbet givet mulighed for at udforske, hvorledes undervisning også kan tilrettelægges, hvis det ikke blot skal dreje sig om historie som fag, men også inddrage andre fag som Håndværk og design. Vi har tidligere arbejdet med historisk madlavning i forbindelse med hjemkundskab, men der er en lang række fag, hvor historien kan og bør indgå som en naturlig del. Museets styrke er den analoge undervisning, man kan bevæge sig i rummene i og mellem bygningerne, prøve færdigheder i praksis, som engang var en del af hverdagen, og smage og røre ved fortiden. Dette forløb har lært os, hvorledes det kan gøres, når rammerne er de rigtige, og jeg ser frem til at se den sidste 5. klasse herude i foråret.

Powered by Labrador CMS