Jarl Falk Sabroe

Blog

Folkets skole - en skole for alle

Hvis politikerne på Christiansborg ønsker at vores folkeskole skal være en skole for alle, bør de benytte deres værktøjskasse til at understøtte dette.

TV2 programmet “Flugten fra folkeskolen” er et blik ind i en virkelighed, som man i hele landet vil kunne nikke genkendende til.

Der er en masse grunde til, at vi er havnet i en situation, hvor folkeskolen som en af vores samfunds bærende grundpiller vakler. Inklusion, besparelser, skoledagens længde, lærerlockout, målstyret undervisning, nationale test osv. Alt sammen ting som de frie grundskoler mere eller mindre ikke har behøvet at skulle forholde sig til. De skal blot stå på mål for loven som det så flot hedder.

Og samtidig med at vi har skulle spare på vores skolevæsen har vi med den anden hånd øget tilskuddet til privatskolerne.

Jarl Falk Sabroe

Jeg sidder i kommunalbestyrelsen i Holbæk Kommune for Socialdemokratiet. Jeg er uddannet lærer fra Holbæk Seminarium med linjefag i historie og idræt. Har siden 2001 arbejdet henholdsvis som lærer på Tuse Skole og mellemleder både kommunalt, privat og i Røde Kors Asylafdeling. Er i dag afdelingsleder på en lille folkeskole i Rørby. Jeg vil forsøge at blogge om skole- og uddannelsespolitk set fra et kommunalbestyrelsessæde med dybe rødder i folkeskolen.

I Holbæk Kommune er vi kommet godt i gang med frihedsforsøget på skoleområdet. I Holbæk har vi politisk valgt at lægge friheden helt ud på skolerne til forældre, elever og medarbejdere. Det har vi gjort, fordi vi ved at det er lokalt man skal udvikle skolen.

Et frihedsforsøg løser selvfølgelig ikke alle udfordringer, men det er et stort skridt på vejen. Vi har fået næsten samme muligheder som de frie grundskoler til at kunne stå på mål for loven og selv udvikle den skole som vi finder er den den rigtige.

Siden jeg blev lærer i 2001 har vi strammet skruen om folkeskolens mulighed for at udvikle sig lokalt til gavn for børnene. Det kunne folketingspolitikerne ændre på ved at udfolde frihedsforsøget nationalt, genoverveje karakterer i alle fag og kaste et blik på koblingsprocenten ved fx at differentiere i forhold til socialt ansvar reelle udgifter osv.

I TV2 programmet “Flugten fra folkeskolen” bliver det sagt, “På Kolding Privatskole, her er der plads til alle, altså til dem som vil lære”. Jeg tænker, at det er en foruroligende indskrænket måde at se på børn på - men jeg er glad for, at vi trods alt stadig har et samfund, hvor flertallet har tænkt anderledes. I folkeskolen er der nemlig reelt set plads til alle. Både dem der ved, de vil lære og dem, der lærer uden de ved det - de lærer om livet og om det samfund vi er en del af, mens de i fællesskab højner deres faglighed i et bredt perspektiv. Viden er andet og meget mere end det vi kan måle og veje - heldigvis! Det er bl.a. det, der er med til at gøre os til hele mennesker.