Ungdomsbyen

Blog

På vej mod grønnere og mere bæredygtige uddannelser

I mandags startede Ungdomsbyen og UNESCO Verdensmålsskole-netværket et historisk samarbejde med andre vigtige aktører på tværs af uddannelsessektoren om at skabe grønnere og mere bæredygtige uddannelser med regeringens opbakning. Altså sådan rigtigt!

Publiceret

Ungdomsbyen driver UNESCO Verdensmålsskoler og har undervist i FN’s 17 verdensmål i hele Danmark i mange år efterhånden. Vi udvikler bæredygtig didaktik med elever, lærere og uddannelsesledere om konkrete læringsmål for en bæredygtig livsstil med grøn omstilling, ny cirkulær økonomi, overholdelse af menneskerettigheder for et mere lige, åbent og inkluderende samfund for alle.

Ungdomsbyen

Ungdomsbyen vil gerne være med til at forberede eleverne til et demokratisk samfund, så de aktivt kan være med til at opbygge en bedre verden. Via heldagskurser ruster vi eleverne til voksenlivet ved at styrke deres demokratiske evner, give dem viden om menneskerettigheder, konflikthåndtering og globale spørgsmål. Vi har kurser i økonomi og uddannelsesvalg, som giver eleverne viden og indsigt i områderne. Og vi har mange års erfaring i at arbejde med samarbejdspartnere, hvor vores pædagogiske konsulenter laver undervisningsmaterialer og hjemmesidematerialer til forskellige formål.

Lad os udnytte momentum og ’do it right’

At forstå, hvad bæredygtighed egentlig er for en størrelse, har afkrævet en stejl læringskurve i Ungdomsbyen og vi har mødt modstand og besvær. Men nu eksisterer der et sandt momentum - en chance for at 'do it right', som vi må gribe og udnytte.

Idéer og tanker om konkrete bæredygtige uddannelser har i lang tid spiret hos Ungdomsbyen og UNESCO ASP i Danmark samt forskellige steder i interesseorganisationer, uddannelsesinstitutioner og græsrodsbevægelser.

Handleplan for Uddannelse for Bæredygtig Udvikling

Arbejdet med uddannelse for bæredygtige udvikling blev kickstartet af elevorganisationerne sidste år med kampagnen ’Uddannelser for fremtiden’. Siden har det udviklet sig til en samlet handleplan, som en arbejdsgruppe i januar overrakte til Børne- og Undervisningsministeren, Pernille Rosenkrantz-Theil, der gav sin fulde opbakning til at igangsætte partnerskaber for Uddannelse for Bæredygtig Udvikling (UBU), som Ungdomsbyen og UNESCO Verdensmålsskole-netværket er en del af.

Handleplanen blev for alvor skudt i gang mandag d. 21. marts, hvor Børne- og Undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil også var til stede og udtalte: ”Det glæder mig, at vi nu tager et vigtigt skridt i retning af at integrere bæredygtighed endnu mere i hverdagen i dagtilbud, på skoler og uddannelsesinstitutioner.”

Handleplanen er opdelt i 4 faser og nu skal otte partnerskaber, der repræsenterer hele uddannelsessektoren, sørge for, at handleplanen bliver ført ud i livet. Det glæder jeg mig til at være med til!

Handleplanens 4 faser:

1. Vidensindsamling (1. halvår af 2022)

2. Udarbejdelse af anbefaling til regeringen og Folketinget (2. halvår af 2022)

3. Igangsættelse af egne initiativer (1. og 2. halvår af 2023)

4. Evaluering og videreudvikling af indsatsen (1. og 2. halvår af 2024)

Læs mere om handleplanen for Uddannelse for Bæredygtig Udvikling: https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2022/mar/220321-boerne--og-undervisningsministeren-stoetter-handleplan