Ungdomsbyen

Blog

Hvad er kvalitetsuddannelse egentlig for en størrelse?

Hvorfor er der altid kun fokus på dansk og matematik, når man vil sikre dygtige elever? Hvorfor er der ikke større fokus på kritisk tænkning, globale værdier og dannelse?

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Der er i disse dage fra regeringens side fokus på skoler, som har de dårligste resultater i dansk og matematik, og der ydes ekstra støtte for at sikre bedre afgangsprøveresultater. Guleroden er, at skolerne belønnes, hvis de forbedrer resultatet. 120 skoler fordelt på 57 kommuner over hele landet kan gøre sig fortjent til en præmie i millionklassen. Det er skoler, der har en særlig stor andel af fagligt svage elever. De kan opnå en præmie på mellem 1,3 og 1,5 millioner kroner om året afhængig af skolens størrelse, hvis de over tre år reducerer andelen af elever, der får under karakteren 4 i dansk og matematik. Egentlig er jeg på ingen måde uenig i, at man er ilde stedt, hvis man ikke har tilstrækkelige læsefærdigheder, men på den anden side så er dette igen en fokusering på en reduceret forståelse af, hvad det er vigtigt at lære i skolen og for livet. Tænk, hvis man gav en præmie til de skoler, der uddannede elever med stærkest demokratiske evner, eller elever som kendte menneskerettighederne og var rigtig dygtige til at begå sig i en global verden.

Ungdomsbyen

Ungdomsbyen vil gerne være med til at forberede eleverne til et demokratisk samfund, så de aktivt kan være med til at opbygge en bedre verden. Via heldagskurser ruster vi eleverne til voksenlivet ved at styrke deres demokratiske evner, give dem viden om menneskerettigheder, konflikthåndtering og globale spørgsmål. Vi har kurser i økonomi og uddannelsesvalg, som giver eleverne viden og indsigt i områderne. Og vi har mange års erfaring i at arbejde med samarbejdspartnere, hvor vores pædagogiske konsulenter laver undervisningsmaterialer og hjemmesidematerialer til forskellige formål.

Handler kvalitetsuddannelse kun om dansk og matematik? Kan man ikke være dygtig og klare sig godt i livet, hvis man har et 4-tal i et af de fag? Måske skulle man give en præmie for at uddanne elever til deres bedste potentiale men på alle parametre. Måske skulle man give en præmie til den skole, der har fokus på uddannelse for bæredygtig udvikling, en skole der uddanner kritisk tænkende elever, som forstår dilemmaerne i f.eks. klimaforandringerne, og hvor eleverne er uddannet på bedste vis til at blive ansvarlige borgere for en mere bæredygtig fremtid.

Hvis fokus bliver, at der bliver flere og bedre lærerkræfter på de skoler, så er det godt nok. Men det kunne være dejligt med højere ambitioner for kvalitetsdannelse og ikke kun gode færdigheder. Der er i disse år også fokus på radikalisering, og hvordan man forebygger det. De sidste 15 år har Pisa undersøgelsen gjort, at der fra politisk hold har været fokus på læsning og matematiske færdigheder. Lad os nu få talt om, hvordan vi får sikret høj kvalitet både indenfor færdigheder og dannelsesaspektet. Måske skal man lade dannelsen komme først og så lærer velafbalancerede kritisk tænkende elever nok også bedre at læse?