Ungdomsbyen

Blog

Verdensmål – 17 mål sat af FN for en bæredygtig verden – hvad har det med uddannelse at gøre?

Det er fantastisk, at 193 lande har lavet en plan, som skal sikre en bæredygtig fremtid for alle på jorden, er det ikke værd at tage med i undervisningen?

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Hvordan sikrer vi en bæredygtig verden, hvor alle mennesker får opfyldt deres basale behov, og hvor vi samtidig efterlader jorden i en tilstand, så vores børnebørn får mulighed for et godt liv? Det er en stor opgave at sikre en bæredygtig verden både økonomisk, socialt og miljømæssigt, og hvem kan påtage sig at samle alle lande om det fælles mål, det kan kun FN. Derfor har FN i flere år arbejdet hårdt for at skabe enighed om 17 bæredygtighedsmål, som gælder for os alle på jorden, og målet er endda, at ingen bliver tabt. Det er en fantastisk vision og lykkes den, vil vi i 2030 have udryddet ekstrem fattigdom, have dæmmet op for klimaforandringerne og stabiliseret ressourceforbruget på jorden.

Ungdomsbyen

Ungdomsbyen vil gerne være med til at forberede eleverne til et demokratisk samfund, så de aktivt kan være med til at opbygge en bedre verden. Via heldagskurser ruster vi eleverne til voksenlivet ved at styrke deres demokratiske evner, give dem viden om menneskerettigheder, konflikthåndtering og globale spørgsmål. Vi har kurser i økonomi og uddannelsesvalg, som giver eleverne viden og indsigt i områderne. Og vi har mange års erfaring i at arbejde med samarbejdspartnere, hvor vores pædagogiske konsulenter laver undervisningsmaterialer og hjemmesidematerialer til forskellige formål.

Alle statsledere har sagt ja til de 17 verdensmål også den danske statsminister. Det er et stort ansvar! Men ansvaret ligger ikke kun hos skiftende siddende regeringer. De 17 verdensmål vil kun blive opfyldt, hvis alle mennesker kender til dem og ændrer leveadfærd.

Og hvad har det så med undervisning at gøre? Dannelse, som en verdensborger, der forstår de globale sammenhænge, og som vil passe bedre på jordens ressourcer, sker især gennem uddannelse. De 17 verdensmål er super vigtige, når vi underviser i folkeskolen og på ungdomsuddannelserne. Lærere har mange bolde i luften, og der er mange krav, især til specifikke færdigheder i dansk og matematik. Men jeg tror, at mange lærere gerne vil sætte større fokus på dannelsesaspektet i skolen og her kan verdensmålene være et rigtig godt fundament at undervise ud fra.

Roskilde Gymnasium har besluttet, at alle 1.g’er i næste skoleår skal introduceres til verdensmålene i deres introforløb. St. Magleby skole har nedsat i miljøråd med elevdeltagelse. Det er sejt, og jeg håber mange andre skoler følger efter. I Ungdomsbyen har vi i samarbejde med Danida udviklet et gratis lærerkursus i verdensmålene, og vi glæder os til at komme ud på mange grundskoler og gymnasier i det kommende skoleår. Mål forandrer ikke i sig selv verden, men sætter vi ingen mål, så ved vi heller ikke, hvilken vej vi går. Det er fantastisk, at 193 lande har lavet en plan, som skal sikre en bæredygtig fremtid for alle på jorden, er det ikke værd at tage med i undervisningen?