Ungdomsbyen

Blog

Lav bare lidt LARM!

Seneste undersøgelse om udførelsen af Sundheds- og Seksualundervisning og Familiekundskab (SSF) af ALS Research påviser, at lærere kan have svært ved at håndtere det obligatoriske og tværfaglige emne. Ungdomsbyen og LGBT Danmark indgår nu et samarbejde for at lave LARM for LGBT-rettigheder og gøre det nemmere for lærere at undervise i kompetenceområdet køn, krop og seksualitet. Ungdomsbyen giver her megafonen videre til Andreas Beck Kronborg, projektleder hos LGBT Danmark bl.a. for AURA; Et landsdækkende initiativ for etableringen af lokale mødesteder for unge, der bryder med normer for køn og seksuel orientering.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Der er rift om den danske folkeskole. Med min baggrund i uddannelsesvidenskab, har jeg i årevis fulgt reformer, forlig og bekendtgørelser og analyseret de rationaler, der ligger til grund for dem.

Ungdomsbyen

Ungdomsbyen vil gerne være med til at forberede eleverne til et demokratisk samfund, så de aktivt kan være med til at opbygge en bedre verden. Via heldagskurser ruster vi eleverne til voksenlivet ved at styrke deres demokratiske evner, give dem viden om menneskerettigheder, konflikthåndtering og globale spørgsmål. Vi har kurser i økonomi og uddannelsesvalg, som giver eleverne viden og indsigt i områderne. Og vi har mange års erfaring i at arbejde med samarbejdspartnere, hvor vores pædagogiske konsulenter laver undervisningsmaterialer og hjemmesidematerialer til forskellige formål.

Der er ingen tvivl om, at der i vores samtid er et øget fokus på fagligheden. Der er forskellige rationaler bag dette fokus, som ofte relaterer sig til globalisering, samfundsøkonomi og idéen om det gode liv, hvor den enkelte borger forberedes til et liv på arbejdsmarkedet.

Det giver i og for sig også mening. At kunne stave, regne og tale fremmedsprog kan kun gavne den enkelte. Men det øgede fokus på fagligheden har dog en bivirkning.

I iveren efter at opnå en øget faglighed i folkeskolen, har man overset noget helt centralt. Alt det, der gør at fagligheden har sin plads. Dannelsen. Trivslen. De menneskelige kompetencer.

Det er det, lærere arbejder for hver dag. De har læst en særlig del af folkeskolens formålsparagraf, der nu om dage er placeret til sidst. Efter det med faglighed. Folkeskolen skal nemlig give eleverne kundskaber og færdigheder, der ”fremmer den enkelte elevs alsidige udvikling”.

Derfor skal der laves LARM

Spørgsmålet er så; hvordan forener man både faglighed og dannelsesaspektet i undervisningen, når det kommer til mennesker, der bryder med normerne for køn og seksuel orientering, som på mange måder stadig kan være svært stof for mange lærere, ja, os alle – hvordan gør man det?

Jeg lægger hovedet på ’bloggen’ og siger; her er det hidtil bedste bud på det og det er ovenikøbet gratis. Ungdomsbyen og LGBT Danmark kalder det LARM, der er et akronym for ligestilling, anerkendelse, rettigheder og medborgerskab og vi lægger det ud på EMU.dk.

Materialet, der er støttet af Undervisningsministeriet, lever op til kompetenceområderne i en bred vifte af fag. Eleverne skal bl.a. analysere, undersøge, forholde sig til samfundsforhold, vurdere historiske aspekter og livsfilosofier. Og de skal frem for alt selv i gang. Gennem æstetiske og mediepædagogiske processer kommer de i kontakt med både samfundets normer og egne holdninger og forestillinger om LGBT-spektret, set i et ligestillings- og medborgerskabsperspektiv. På baggrund af det skal eleverne prøve kræfter med rettighedsaktivisme og ”lave LARM for LGBT-rettigheder”.

Genistregen i materialet er, at eleverne gennem mediepædagogiske værktøjer beskæftiger sig med en række væsentlige begreber som køn, seksualitet, normer, kærlighed, relationer, identiteter, trivsel og rettigheder på en handlingsorienteret måde. Vi beder eleverne – gennem materialet – om at forholde sig aktivt til ligestilling og familieliv, minoriteter og mangfoldighed. Materialet aktiverer eleverne til at tænke over, hvordan de positivt kan bidrage til et samfund med plads til diversitet.

Det gratis materiale bliver tilgængeligt for alle på EMU.dk og lanceres til maj – lige når det kommende skoleår skal planlægges.

Du og din klasse kan også være med i konkurrencen og vinde et oplæg af LGBT Danmark eller Sabaah. Vil du vide mere? Kontakt info@ungdomsbyen.dk eller klik dig ind på ungdomsbyen.dk