Ungdomsbyen

Blog

Elevens læring eller det sikre valg overfor en uvis fremtid?

Hvad gør vi, når mere end hver femte dreng i Danmark ikke får en ungdomsuddannelse, og 70.000 unge fra en ungdomsårgang ikke har et arbejde eller en uddannelse op til det fyldte 30. år? Og forholdsvist mange elever falder fra en påbegyndt ungdomsuddannelse?

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Ungdomsbyen tror, at eleverne skal ud at mærke på egen krop, hvor betydningsfuldt og sjovt, det faktisk er at bruge fagene uden for skolen og klasseværelset.

Ungdomsbyen

Ungdomsbyen vil gerne være med til at forberede eleverne til et demokratisk samfund, så de aktivt kan være med til at opbygge en bedre verden. Via heldagskurser ruster vi eleverne til voksenlivet ved at styrke deres demokratiske evner, give dem viden om menneskerettigheder, konflikthåndtering og globale spørgsmål. Vi har kurser i økonomi og uddannelsesvalg, som giver eleverne viden og indsigt i områderne. Og vi har mange års erfaring i at arbejde med samarbejdspartnere, hvor vores pædagogiske konsulenter laver undervisningsmaterialer og hjemmesidematerialer til forskellige formål.

Derfor gør Ungdomsbyen nu skolens faglighed til virkelighed.

I skoleåret 2019-20 tilbyder vi 35 gratis kurser til 7. klasser i Hovedstadsområdet støttet af Nordea Fonden. Læs mere om dem her: https://bit.ly/2D9bvRP  

På vores brobygningsforløb skal eleverne ikke vælge, hvad de vil ”arbejde med, når de bliver store”, men de skal i stedet starte en undersøgende rejse, for at komme tættere på, hvordan de lærer bedst og vil være med til at bidrage til verden, som aktive medborgere. På Ungdomsbyens forløb skal eleverne opdage, at der er mange måder at lære og uddanne sig på, og helt sikkert også læringsmuligheder, der passer til dem.

Kompetencer er nemlig ikke kun noget, der udvikles i og begrænser sig til fagene på skolen. Hvordan man håndterer sit liv, et fag eller en given situation er baseret på de erfaringer og den viden, man har tilegnet sig igennem hele sit liv og alt det man foretager sig uden for skolen med familie, venner og i fritidslivet.

Ungdomsbyen har udviklet et brobygningskoncept til elever i 7. og 8. klasse, som både rummer analytiske, kreative og hands-on praksisfaglige udfordringer, så eleven kommer rundt om egen læring igennem forløbet. Vi evaluerer på det undervejs og prøver at få stillet skarpt på, hvornår de er i flow og har lyst til at lære mere.

Når faglighed bliver til virkelighed

Ungdomsbyen har valgt at gøre brobygningsforløbene til ugekurser fra mandag til fredag, for at give plads til virkeligt at arbejde med matematik, samfundsfag, fysik/kemi og dansk i virkeligheden. Det kompenserer for ”skole-fraværet”, at vi giver kød på lærernes undervisning og deres mulighed for at vurdere elevernes praksisfaglighed, som regeringens også lægger vægt på. Og så kan lærerne få sat hak i de obligatoriske tværfaglige emner, som ”Uddannelse og job” og valgfaget arbejdskendskab. Altså en win-win for alle.

Er brobygningen relevant for de elever, der ved, at de vil på universitetet?

Ungdomsbyen har mangeårig erfaring med pædagogik, der forbereder elever til et aktivt voksenliv i et demokratisk samfund. Vi mener, at dannelse også indebærer viden om arbejdsmarkedet, og hvad det betyder for udviklingen af os borgere og det bæredygtige samfund, som vi ønsker. Skal vi leve bæredygtigt, så har vi brug for alle elevers ’clever brains and hands’ til at udvikle fremtiden og respektfuldt samarbejde på tværs af fagligheder og uddannelser.

Ambitionen er, at det styrker elevernes kvalificerede uddannelsesvalg til sidst og det må da være, hvad man kan kalde et ’sikkert valg’ i den sidste ende. Eleverne skal finde ud af, hvilke måder at lære på, der harmonerer bedst med elevens forudsætninger og interesser. Mon ikke de mere end 100 studieretninger på erhvervsuddannelserne og de mange spændende linjer på gymnasierne vil kunne imødegå stort set alle elevers behov. Ungdomsbyen tror i hvert fald ikke på, at vi kan presse eleverne til en særlig uddannelsesvej, for så falder de bare fra senere.

Brobygningsforløbet går under paraplytitlen: ”Erhvervsuddannelser – er det noget for mig?” Inde under ligger p.t. tre forløb som retter sig mod hovedområderne; SOSU/sundhed, byggeri og handel/forretning. Forløbet for byggeri er færdigudviklet og udbydes i dette skoleår til 7. klasser allerede.

Ungdomsbyens første brobygningsforløb, Sammen bygger vi fremtiden, har fokus på byggeri og udbydes i skoleåret 2018-19. I skoleåret 2019-20 udbyder vi Sammen handler vi på fremtiden om handel og forretning. Næste skridt er udviklingen af Sammen passer vi på fremtiden om SOSU-uddannelsen i 2020-21.