Ungdomsbyen

Blog

Digital relationskompetence – hvordan gør vi?

Når vi som lærer står foran eleverne, inddrager vi i høj grad både fysiske og sanselige elementer, for at få læringsfællesskabet til at spille. Men når vi pludselig sidder bag hver vores skærm, må vi skrue på en række elementer, som vi kender fra normal klasseundervisning for at kunne bibeholde læringsfællesskabet.

Publiceret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Ungdomsbyen ved det. Alle os, der arbejder sammen med børn og unge ved det: Der er ingen børn (eller i hvert fald utrolig få) der går i skole, fordi de ikke kan holde sig fra genrekendskab og division. De går i skole for at være en del af et fællesskab, med alt hvad der til hører. For læring er koblet til relationer og klassen, som et tilhørssted.

Ungdomsbyen

Ungdomsbyen vil gerne være med til at forberede eleverne til et demokratisk samfund, så de aktivt kan være med til at opbygge en bedre verden. Via heldagskurser ruster vi eleverne til voksenlivet ved at styrke deres demokratiske evner, give dem viden om menneskerettigheder, konflikthåndtering og globale spørgsmål. Vi har kurser i økonomi og uddannelsesvalg, som giver eleverne viden og indsigt i områderne. Og vi har mange års erfaring i at arbejde med samarbejdspartnere, hvor vores pædagogiske konsulenter laver undervisningsmaterialer og hjemmesidematerialer til forskellige formål.

Desværre fremgår det af en nylig offentliggjort *undersøgelse, at ’hjemmeskole’ tilbyder det stik modsatte, når vi går online. Elever og forældre peger på, at hjemmeskolen er for lærerstyret og lærercentreret med individuel opgaveløsning og næsten ingen gruppearbejde. Der er i lav grad fælles diskussion i klassen via computeren og få aktiviteter, hvor eleven skal bevæge sig væk fra computeren. Meget få lærere spørger ind til eleverne om, hvordan de har det med coronasituationen. Hvorfor?  

Det digitale læringsrum har langt færre tangenter at spille på

Ungdomsbyens strategi og ambition er at se læring, som noget, der sker i fællesskab med andre i en social proces. Vi motiveres til læring, fordi samspillet med kammerater og lærere i høj grad er en fysisk og sanselig sag. Det glemmer vi, når vi går digitalt, selvom det næsten er vigtigere at være bevidst om dette online. 

I Ungdomsbyen har vi fundet frem til strategier for relationskompetent onlineundervisning.

8 tips til relationskompetent online undervisning

ALT skal forstørres, når vi ikke kan bruge alle vores sanser til at aflæse og være i kontakt med hinanden. Her er 8 tips, som man som lærer kan bruge i tilrettelæggelsen af online undervisning for elever men også for voksne:

1. Skru op for humør og engagement i en grad, så det når ud gennem skærmen. Øv dig i at holde øjenkontakt med webkameraet, så du ”brænder igennem”. (Tip: Klistr et sæt øjne over computerens kamera – det hjælper!)

2. Lav flotte, farverige, iøjnefaldende slides, som man får lyst til at kigge på. Integrer billeder af eleverne fra klasseture og andre fællesskabende sammenhænge, så deltagerne mindes om, at vi er sammen om det her. Også i det virtuelle rum.

3. Bed eleverne have webkamera på og brug dem aktivt. Det kan være til quiz, hvor eleverne viser deres svar med hænderne eller artefakter i forskellige farver. Det kan også være til at vise produkter frem og kommentere på dem. Hvis en hel klasse har billede på, hvor man ser hinanden med flakkende gamerøjne eller godt begravet i dynen, er der ingen grund til at bruge skærmbillede. Det kan opleves demotiverende, at se alle sine klassekammerater i nattøj. 

4. Brug forskellige medier (inkl. telefon) til at skabe variation og fastholde opmærksomheden. (Quizzie og Mentimeter kan vise resultater af elevernes meningsmålinger og svar på opgaver, så det kan ses på skærmen af alle deltagere).

5. Husk det flerstemmige klasserum. Brug åbne dokumenter eller Mentimeter, som eleverne kan skrive i, mens det er synligt for alle. Fremhæv, invitér og brug elevernes kommentarer til at komme videre i stoffet med. Præcis som du ville gøre i klassen. (…”Jasmin skriver, at teksten var svær at forstå – er der andre, der havde samme oplevelse, og er der nogle eksempler på, hvad det svære var?”).

6. Lad eleverne bruge chatten (eller en kanal ved siden af, hvis du som underviser bliver forstyrret). Når eleverne har mulighed for at henvende sig til dig som lærer undervejs, er det i høj grad relationsskabende. Alt hvad der normalt foregår med øjenkontakt, berøring og små kommentarer undervejs er nødt til at kunne få afløb andetsteds for at bibeholde en form for samhørighed og elevinvolvering.

7. Brug dig selv som figur i materialet. På fotos, i animationer eller film, hvor du demonstrerer noget, øger det en personliggjort undervisning at se dig eller eleverne selv ’in action’  . Det bidrager til at opretholde kontakten lærer og elev imellem. ET eksempel kunne være at vise sin hjemmeskole-arbejdsplads frem. Eller lave en kort video (på fx TikTok) om hvordan man sørger for at bevæge sig, som de andre kan få lov at se.

8. Tænk kvalitet frem for kvantitet. Hellere 45 minutter aktivt, socialt, fedt online læringsfællesskab end 1,5 times muted, horisontal en-vejs undervisning uden elev-deltagelse.

* Undersøgelsen af elevernes læring, trivsel og sociale relationer i ’hjemmeskole’ af en forskergruppe fra Aarhus og Syddansk Universitet hviler på næsten 10.000 svar (fra 5.953 elever fra 3.-9.kl. og 4.955 svar fra forældre). Et unikt datamateriale.

Af konklusionerne fremgår det, at elever og forældre i hjemmeskole oplever at undervisningsformerne i høj grad er lærerstyret og lærercentreret med individuel opgaveløsning. Knap en fjerdedel af eleverne siger, at der arbejdes i grupper. Ca. halvdelen siger, at der ikke eller kun i lav grad er fælles diskussion i klassen via computeren. Der er heller ikke så mange aktiviteter, hvor eleven skal bevæge sig væk fra computeren. Det er også bemærkelsesværdigt, at undervisningen kun i beskedent omfang omhandler coronasituationen. (Skoleliv 28.april 2020).