Ungdomsbyen

Blog

Klassetrivsel skal ikke glemmes bare fordi klasseværelset er digitalt

Da landets skoler lukkede ned, åbnede de digitale klasseværelser for alvor op. Der har været fokus på at få den online undervisning op at køre, men det er vigtigt, at vi ikke glemmer klassetrivsel i den forbindelse, da det har stor betydning for elevernes engagement og deltagelse i undervisningen.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Mens 0.-5. klasser rundt i landet stille og roligt er vendt tilbage til den vante skolegang igen, vil de ældste elever med stor sandsynlighed ikke komme tilbage til skolen på den her side af sommerferien.

Ungdomsbyen

Ungdomsbyen vil gerne være med til at forberede eleverne til et demokratisk samfund, så de aktivt kan være med til at opbygge en bedre verden. Via heldagskurser ruster vi eleverne til voksenlivet ved at styrke deres demokratiske evner, give dem viden om menneskerettigheder, konflikthåndtering og globale spørgsmål. Vi har kurser i økonomi og uddannelsesvalg, som giver eleverne viden og indsigt i områderne. Og vi har mange års erfaring i at arbejde med samarbejdspartnere, hvor vores pædagogiske konsulenter laver undervisningsmaterialer og hjemmesidematerialer til forskellige formål.

Lærerne har derfor udsigt til at skulle kæmpe med at få fagligheden til at køre på nye digitale skinner i lang tid fremover, og det er derfor værd at kaste et blik på, hvor det stiller det sociale fællesskab.

Er alle elever ombord, når det digitale undervisningstog kører?

De faglige skinner på SkoleTube og digitale portaler som Gyldendal, Alinia og Clio online kan minde lidt om dem vi ser nede i Københavns nye metroring. De er strømlinede og meget flotte ved første øjekast, men er eleverne kommet godt med ombord i toget?

Højteknologiske løsninger og fokus på ren faglighed i det digitale klasseværelse kan være et problematisk spor at køre ud af, da det ikke er meget værd uden det sociale fællesskab.

Ungdomsbyen hører fra lærere, at det kan være svært at nå alle elever. Det er ikke altid lige til at få dem til at downloade de smarte apps, aflevere digitale opgave og ja, stå op, og deltage efter en lang nats gaming.

Det faglige indhold skal understøttes af det sociale fællesskab, for at sikre elevernes trivsel og bevare motivationen og engagementet til at forblive faglige sammen. Men det sociale fællesskab kommer ikke af sig selv og kræver en social stærk og faglig ”lokofører”, som kan samle eleverne og få alle klassens passagerer med ombord.

Tips til et stærkt fællesskab i det digitale klasseværelse

Ungdomsbyens erfaring er, at stærke fællesskaber i digitale undervisningsscenarier, forudsætter en lige så grundig og kreativ forberedelse, som fagligt indhold gør. Det kræver en plan, noget struktur og rutiner til alles fælles gavn og glæde. Vi har samlet en række tiltag, som lærere kan benytte sig af i den online undervisning, for at sikre, at det sociale fællesskab ikke bliver glemt.

1. Fælles morgenhilsen

Vi kender nok alle følelsen af at træde ind på arbejdspladsen og tænke ”godt, så går vi i gang”. Men i disse hjemmeskoletider mangler både de voksne og eleverne, noget der signalerer, at nu går dagen i gang. Overvej om I skal starte dagen med en morgenhilsen for hele klassen. Så er der noget at stå op til, som minder om en normal hverdag. En grund til lige at få redt håret eller tage rigtigt tøj på, i stedet for at dynen klæber til én langt op ad dagen.

2. En social makker

En anden idé er at sætte eleverne sammen i makkerpar, som man forpligter sig til at sende en god morgen-hilsen eller et billede af sin frokost hver dag. Den sociale makker kan også bruges til at spørge til råds om lektier og svære opgaver.

3. Åben det digitale klasseværelse op før timen starter

Hvis du benytter dig af online videotjenester i undervisningen, vil en måde du kan understøtte det sociale fællesskab i klassen være at lade alle komme på 10 min. før undervisningen skal begynde. Det tager dampen af spændingen og de mest ivrige elever kan få fjollet og grinet lidt af, inden I går i gang og I dermed bibeholde det uformelle og sociale element ved skoledagen.

4. Stil de rigtige spørgsmål

Som lærere vil vi gerne spørge ind til elevernes dagligdag og trivsel, men vi skal overveje, hvordan vi stiller vores spørgsmål. Det er f.eks. sjældent særligt givtigt eller nok at spørge løst ud til 25 elever; Hvordan går det? Eller går det godt? I stedet kan vi starte med at spørge, med henblik på at få nogle konkrete og brugbare svar for hele klassens trivsel og fællesskabs skyld. Man skal som lærer og fagperson være tydelig og forberedt til de sociale møder. Der skal tænkes over hvilke spørgsmål, det giver mest mening at stille den pågældende dag.

Eksempler på spørgsmål kan være:

Hvad er det bedste ved at have så meget tid hjemme?

Hvad er det sværeste ved at gå i skole hjemme?

Hvordan indretter I jer, når I skal lave skolearbejde? – Gode tips?

Hvordan arbejder de voksne hjemme hos jer?

5. Variér undervisningen

Når vi underviser online, kan vi skrue på en række elementer, som vi kender fra normal klasseundervisning, for at sikre at engagementet hos eleverne ikke forsvinder. Det er i online undervisning endnu vigtigere end normalt at variere sin undervisning og indtænke mange skift undervejs, både i måden opgaverne stilles på samt gruppestørrelsen og kropspositionen.

I næste blogindlæg vil vi dykke ned i, hvordan du kan tilrettelægge en online undervisning, der fastholder elevernes koncentration og engagement.