Ungdomsbyen

Blog

Lav LARM for LGBT på engelsk

Ungdomsbyen og LGBT+ Danmark lancerede i 2019 det gratis undervisningsmateriale ´LARM for LGBT-rettigheder', der er særdeles velegnet til kompetenceområdet 'køn, seksualitet og mangfoldighed' i SSF. Materialet skulle inspirere og hjælpe lærere i Danmark til at tilgå et komplekst område, men det har sidenhen vist sig, at materialet har langt større internationalt potentiale end først antaget.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Materialet lægger op til et forløb, hvor eleverne arbejder med mangfoldighed og rettigheder i bred forstand. Det er placeret på platformen larmlgbt.dk og omfatter både intro til kønsidentitet, rettigheder og religion, multimodale opgaver og kampagnearbejde for elever og en række små animationsvideoer om LGBT-unge, der nu også er med engelske undertekster. 

Ungdomsbyen

Ungdomsbyen vil gerne være med til at forberede eleverne til et demokratisk samfund, så de aktivt kan være med til at opbygge en bedre verden. Via heldagskurser ruster vi eleverne til voksenlivet ved at styrke deres demokratiske evner, give dem viden om menneskerettigheder, konflikthåndtering og globale spørgsmål. Vi har kurser i økonomi og uddannelsesvalg, som giver eleverne viden og indsigt i områderne. Og vi har mange års erfaring i at arbejde med samarbejdspartnere, hvor vores pædagogiske konsulenter laver undervisningsmaterialer og hjemmesidematerialer til forskellige formål.

Ungdomsbyen giver i dette blogindlæg megafonen videre til Marie Louise Petersen, der er lærer påTrongårdsskolen i Kgs. Lyngby og eTwinning-ambassadør. Hun har benyttet sig af LARM-materialet - både nationalt og internationalt. 

'LARM for LGBT-rettigheder' kan bruges af europæiske lærere 

Min nysgerrighed blev straks vakt, da jeg læste om materialet LARM for LGBT-rettigheder i Ungdomsbyens nyhedsbrev, og en af mine første tanker var, at det her skal udbredes til lærere og pædagoger i Europa på eTwinning! Så jeg inviterede Ungdomsbyen til at holde et online foredrag for mere end 200 lærere og pædagoger om normkritik, køn og seksualitet med udgangspunkt i LARM. 

eTwinning er et stort, digitalt fællesskab for ansatte i skoleverdenen i over 40 lande i Europa støttet af EU. eTwinning er en platform for samarbejdsprojekter for skoleklasser (og børnehaver) samt faglig sparring for lærere og pædagoger. Her har jeg en faglig gruppe, hvor jeg inviterer forskellige eksperter til at holde online videoforedrag om køn og seksualitet med en pædagogisk vinkel. I december var det så Ungdomsbyens leder Malene Rungvald Christensen og pædagogisk konsulent Ronja Mannov Olesen, som talte for et stuvende fuldt ”rum”. Der var deltagere fra Finland, Jordan, Rumænien, Tyrkiet, Spanien og mange, mange andre lande. 

Medieplatform motiverer eleven til at blive aktivist for en dag 

Det var positivt at opleve, at der var så stor en interesse for emnet. Selvom LGBT-rettigheder kan have trange kår i visse lande, så er der heldigvis rigtig mange lærere og pædagoger rundt omkring, der gerne vil gøre en forskel og være med til åbne deres elevers udsyn og arbejde for tolerance og inklusion. Derfor er det også fantastisk, at de små film nu er blevet suppleret med engelske undertekster.  

LARM-materialet er meget ligetil og medieplatformen appellerer til at unge mennesker bruger deres stemme demokratisk, konstruktivt og aktivistisk. Herved giver det også nogle interessante muligheder for at bruge LARM i eTwinning-projekter mellem skoler i Danmark og andre lande. Man ville også kunne bruge de små film med Nors, Hamids og Jakobs historier som udgangspunkt for en fælles drøftelse blandt eleverne om ungdom og normer i forskellige lande. 

Uge Sex med internationalt besøg og samarbejde

I hele uge 6 får min skole besøg af to lærere fra Tyskland, som også kommer til at stifte bekendtskab med LARM-materialet, når Ungdomsbyen kommer ud og holder workshop for først en 8. klasse og bagefter for hele lærerværelset. De tyske lærere, som jeg kender gennem eTwinning, er i Danmark som led i deres Erasmus+-projekt som handler om ”Diversity”, herunder også Sexual Diversity. De skal både observere seksualundervisningen, deltage i gæsteforedrag og skal til sidst selv undervise to af vores klasser med udgangspunkt i noget af det, som de har lært i uge 6 i forhold til diversitet. 

Lige nu kører jeg et eTwining-projekt i min 7. klasse om ”Empathy and Social Media” sammen med en skole i Lapland. I sidste uge holdt finnerne et videooplæg om, hvad hadtale gør ved én, og hvad man selv kan gøre mod den. Mandag i uge 6 er det mine elever, der skal hold video-oplæg for de finske elever om hadtale i forhold til trans- og homofobi. De har brugt nogle af filmene fra LARM i deres forberedelser. Ligeledes vil vi lægge linkene til de små film i vores digitale klasseværelse, så finnerne også kommer til at kende Nors, Jakobs og Hamids historier! 

Nors historie: