Ungdomsbyen

Blog

Hvordan gør vi det nemmere at undervise bæredygtigt?

Bæredygtig undervisning er ikke altid lige nemt at tilgå. For hvordan hænger problemer med mikroplast i fisk sammen med litterære kanonlister i dansk? Og er det overhovedet relevant at undervise i bæredygtighed i andre fag end naturfag? Hvad mener I om det?

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Ifølge en ny undersøgelse foretaget af Epinion mener 2 ud af 3 lærere, at det er vigtigt at inddrage bæredygtighed i sit eget fag, men flere udfordringer holder dem alligevel tilbage fra at gøre det.

Ungdomsbyen

Ungdomsbyen vil gerne være med til at forberede eleverne til et demokratisk samfund, så de aktivt kan være med til at opbygge en bedre verden. Via heldagskurser ruster vi eleverne til voksenlivet ved at styrke deres demokratiske evner, give dem viden om menneskerettigheder, konflikthåndtering og globale spørgsmål. Vi har kurser i økonomi og uddannelsesvalg, som giver eleverne viden og indsigt i områderne. Og vi har mange års erfaring i at arbejde med samarbejdspartnere, hvor vores pædagogiske konsulenter laver undervisningsmaterialer og hjemmesidematerialer til forskellige formål.

Ungdomsbyen driver UNESCO Verdensmålsskoler i Danmark og har stor erfaring med at vejlede lærere i, hvordan deres undervisning bliver mere bæredygtig i indhold og form. Derfor sprang vi også hurtigt til, da vi fik muligheden for at samarbejde med Epinion om en undersøgelse, der skulle kortlægge, hvordan lærernes tilgang er til det i grundskolen.

Bæredygtighed er mere end bare genbrug

1.396 lærere fordelt på forskellige fag og skoletyper deltog i undersøgelsen om bæredygtighed i grundskolen. Og det var spændende, hvad der kom ud af det.

For hvad forstår lærerne egentlig selv ved ordet bæredygtighed? Undersøgelsen viser, at de oftest forbinder bæredygtighed med genbrug, klima og miljø, og at der er en generel tendens til at glemme de sociale og økonomiske dimensioner. Emner som ligestilling mellem kønnene og kulturel mangfoldighed bliver i mindre grad end de naturfaglige emner forbundet med bæredygtighed af de adspurgte lærere. Det understreger, at lærerne har brug for inspiration, og at de mangler materiale om bæredygtighed i netop deres fag.

Opbakning til bæredygtig undervisning på tværs af alle fag

Selvom det kan synes svært og komplekst, viser undersøgelsen tydeligt, at mange lærere gerne vil den bæredygtige dagsorden. Det kommer nok ikke som en overraskelse, at særligt naturfagslærerne vurderer, at bæredygtighed er vigtigt at inddrage i undervisningen. Men faktisk er 60% af de adspurgte lærere enige i, at bæredygtighed skal indtænkes i alle fag, og 85% af lærerne har minimum et emne, som de godt kunne tænke sig at sætte mere fokus på i undervisningen ud fra et bæredygtighedsperspektiv.

Komplekst emne og få ressourcer holder lærerne tilbage

Hvad holder så lærerne tilbage? Hvorfor har flere endnu ikke taget dykkerbrillerne på og kastet sig ud i det store bæredygtige ocean af spændende emner og tematikker?

Undersøgelsen viser, at 77% af lærerne oplever mindst én udfordring i forbindelse med den bæredygtige undervisning. Den største udfordring, som lærere oplever, er, at emnet er komplekst for eleverne at forstå. Det forstår vi udmærket selv, da vi i Ungdomsbyen også har brugt lang tid på det komplekse emne.

De tre næsthøjest rangerende udfordringer hos lærerne er, at de mangler gode undervisningsmaterialer, teoretisk viden, og tid til at sætte sig ind i emnerne.

 

Nye materialer skal hjælpe med den bæredygtige undervisning

For at gøre det nemmere for grundskolelærere at undervise bæredygtigt er der altså akut brug for let tilgængeligt materiale og redskaber om alle tre bæredygtighedsdimensioner. Ungdomsbyens ambition er at udvikle et katalog med dette til grundskolen i løbet af 2022. Men hvad mener I, at der er brug for? Skriv gerne i kommentarfeltet forneden, hvad I har brug for til at kunne leve op til verdensmål 4.7 om kvalitetsuddannelse og bæredygtig udvikling.

Lad jer inspirere af de praksisfaglige erhvervsskoler!

Ungdomsbyen har med støtte fra UNESCO Verdensmålsskoler netop udgivet et praksisnært katalog 'Kompetent til bæredygtighed på Erhvervsskoler og -gymnasier', som grundskolelærere også sagtens kan lade sig inspirere af. Det er fyldt med gode tips og best practice fra lærerens egen undervisning og gode redskaber, der skal gøre det nemmere at undervise bæredygtigt. Der er personlige elev- og lærerfortællinger, og nogle meget anvendelige 'Bæredygtighedsspørgsmål' som lærere kan bruge til at justere eksisterende undervisning i en mere bæredygtig retning. Alt sammen for at sætte fokus på de sociale, økonomiske og miljømæssige dimensioner af fagene.

Kataloget er udviklet i samarbejde med lærere fra mange erhvervsskoler og -gymnasier, men kan sagtens bruges som inspiration til bæredygtig undervisning indenfor alle skoletyper. Se og hent det 84 sider store og gratis katalog ned her: https://unescoasp-13087.kxcdn.com/wp-content/uploads/2021/08/UG_katalog_A3.pdf

Læs mere om undersøgelsen her

Hvis du ønsker endnu mere viden, så kan du læse den fulde rapport 'Undervisning i bæredygtighed på grundskoleområdet', som Epinion har lavet med bidrag fra Danmarks lærerforening, Fri Skolers Lærerforening og Ungdomsbyen i samarbejde med UNSCO Verdensmålsskoler, Gyldendal og Alinea ved at følge linket herunder: https://epinionglobal.com/ny-undersogelse-undervisning-i-baeredygtighed-pa-grundskoleomradet/