Ungdomsbyen

Blog

Hvorfor er mødet mellem otte danske og libanesiske skoler vigtigt?

Global dannelse er centrum for studietur i Libanon, hvor danske og libanesiske lærere og elever knytter bånd til hinanden og udvikler undervisningsforløb med udgangspunkt i Verdensmålene, demokrati og medborgerskab.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Velkomsten er formel og meget gennemført med libanesiske og danske flag, som eleverne har tegnet for at byde de danske elever og lærere velkommen. Venligheden og ønsket om, at gæsterne føler sig godt tilpas, og at man har gjort sit ypperligste for gæsten, er slående. Min første tanke er, her er noget, vi som danskere kan lære af, vi er i mine øjne ikke altid rigtig gode til det med gæstebuddet. Den libanesiske kultur er et stærkt møde med en åben venlighed, der gør man føler sig hjemme.

Ungdomsbyen

Ungdomsbyen vil gerne være med til at forberede eleverne til et demokratisk samfund, så de aktivt kan være med til at opbygge en bedre verden. Via heldagskurser ruster vi eleverne til voksenlivet ved at styrke deres demokratiske evner, give dem viden om menneskerettigheder, konflikthåndtering og globale spørgsmål. Vi har kurser i økonomi og uddannelsesvalg, som giver eleverne viden og indsigt i områderne. Og vi har mange års erfaring i at arbejde med samarbejdspartnere, hvor vores pædagogiske konsulenter laver undervisningsmaterialer og hjemmesidematerialer til forskellige formål.

Den sidste uge har otte danske UNESCO skoler afholdt workshop med otte libanesiske partnerskoler under temaerne interkulturel forståelse, verdensmålene og demokratisk dialog. Lærerne har udvekslet erfaringer, er blevet klogere på hinandens kultur og har i fællesskab planlagt undervisning i verdensmålene for det kommende skoleår. Juelsminde skole har taget fire elever med, som har gået i skole her i Beirut og boet hos værtsfamilier. Eleverne fra begge lande er meget optaget af forskelle og ligheder. De diskuterer sprog, musik, mad og vaner. Og her opdager de, at der er langt flere fællestræk end forskelligheder. I løbet af de få dage knyttes bånd, og der dannes venskaber blandt eleverne. De danske elevers møde med Mellemøsten er et meget andet billede, end det de ser på tv, og derfor er kulturmødet vigtigt, da det skaber interkulturel forståelse og global dannelse.

Vi taler om syriske flygtninge, og hvordan man sikrer, at deres børn kommer i skole. Libanon har 4 millioner libanesere i landet, en halv million palæstinenserne og 1,7 million syriske flygtninge. Hvordan får man plads til næsten 50 % flere elever i skolerne? Det kommer til at stå i skærende kontrakt til de 25.000 flygtninge, Danmark har modtaget de sidste par år, og som i medierne er beskrevet som overvældende.

Mødet mellem de libanesiske og danske lærere er opbyggende, det giver et langt mere nuanceret billede af Mellemøsten og er derved med til at bygge bro mellem forskellige kulturer. Både lærere og elever bliver bedre klædt på til en global verden, hvor vi nyder fællesskabet og bliver bedre til at forstå ligheder og forskelle. Formålet med ASP netværket er at skabe grobund for gensidig respekt og fremme fred og bæredygtig udvikling gennem uddannelse. I de kommende måneder vil skolerne arbejde i fællesskab med verdensmålene, som er en global agenda, hvor vi alle har et ansvar. Derfor er mødet mellem de otte danske og libanesiske skoler vigtigt.