Ungdomsbyen

Blog

Erhvervsuddannelse – er det noget for mig?

Vi har brug for at omtale og se de folkeskoleelever, som ikke umiddelbart tager en ungdomsuddannelse, med nye briller. Det er sejt, at at tage en erhvervsuddannelse, det er ikke uddannelsen for en restgruppe.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Det er forår, og snart slutter alle 9. klasser i folkeskolen, og hvad skal eleverne så? Vi ved, hovedparten søger gymnasiet eller HF og kun 18 % søger ind på erhvervsuddannelserne. Mere end 20% af en ungdomsårgang færdiggør ikke en ungdomsuddannelse. Regeringen foreslår ny grunduddannelse og en lettere vej at finde rundt i erhvervsuddannelserne. Men er det helt store problem egentlig ikke, hvordan vi italesætter erhvervsuddannelserne og de unge mennesker, som ikke gennemfører en ungdomsuddannelse? De bliver ofte omtalt som restgruppen, og der bliver talt om, at de er blevet tabt. Men hvilke unge og deres forældre vil synes godt om en ny grunduddannelse for taberne?

Ungdomsbyen

Ungdomsbyen vil gerne være med til at forberede eleverne til et demokratisk samfund, så de aktivt kan være med til at opbygge en bedre verden. Via heldagskurser ruster vi eleverne til voksenlivet ved at styrke deres demokratiske evner, give dem viden om menneskerettigheder, konflikthåndtering og globale spørgsmål. Vi har kurser i økonomi og uddannelsesvalg, som giver eleverne viden og indsigt i områderne. Og vi har mange års erfaring i at arbejde med samarbejdspartnere, hvor vores pædagogiske konsulenter laver undervisningsmaterialer og hjemmesidematerialer til forskellige formål.

Fordomme og manglende viden

Man må spørge sig selv om italesættelsen og fordommene omkring erhvervsuddannelserne ikke er en af de primære årsager til, at den procentvise del af grundskoleelever, som søger erhvervsuddannelse ikke har rykket sig siden 2014.

Se muligheder og positive holdninger

Vi vil i Ungdomsbyen gerne være med til at vise alle elever mulighederne i en erhvervsuddannelse, hvor man også kan læse videre til f.eks. ingeniør, hvis det er ønsket. Vi mener, det er helt centralt, at eleverne får positive oplevelser, hvor de oplever unge håndværkere, som er rollemodeller, at de introduceres til erhvervsuddannelserne og hvilke job, man kan få efter endt uddannelse. Derfor udvikler vi et kursus til 7. klasse, hvor eleverne introduceres til både bygge- og detailvarebranchen. Kurset udarbejdes i samarbejde med lærere fra tre kommuner, to brancheforeninger, en erhvervsskole med mere. Vores primære fokus bliver at tale om positive muligheder for alle elever, og det er sejt at tage en erhvervsuddannelse.