Dekonstruer

Blog

Dekonstruer

Om konstruktioner, interaktioner og repræsentationer

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Med denne blog vil jeg prøve at kaste lys på de mange forskellige måder vi er sammen med hinanden på i folkeskolen. Både som den sociale legeplads skolen er for de børn, som bruger størstedelen af deres barn- og ungdom netop her, men også som den samfundsinstitution folkeskolen er. Alle har nemlig en mening om, hvordan vi skal lave skole i Danmark: Politikere, virksomheder, organisationer, forældre, debattører, og jeg kunne blive ved.

Mit navn er Mette og jeg er ny blogger her på Folkeskolen.dk. Jeg arbejder til dagligt som lærer i udskolingen på en folkeskole i det Nordsjællandske, hvor jeg dette skoleår underviser i 6., 7., og 9. Klasse.

Undersøger man ordet ’dekonstruer’, vil man finde den korte forklaring ”opløse i mindre enheder” ved et opslag i ordbogen.com. En længere forklaring (omend på engelsk) understreger handlingen ’at bryde noget ned i separate dele med det formål at forstå en dybereliggende mening’ (dictionary.cambridge.com, min oversættelse med fortolkning).

Dekonstruer

Mette Toft Nielsen arbejder som folkeskolelærer med særligt fokus på repræsentation, anti-racisme og anti-diskrimination. Hun er uddannet folkeskolelærer fra professionshøjskolen Metropol (2018), er Teach First Danmark alumne (2017) og har desuden en kandidat i Kultur, Kommunikation og Globalisering fra Aalborg Universitet (2013). Formålet med denne blog er at zoome ind på centrale elementer, som skaber fundamentet for vores folkeskole i Danmark. Jeg vil undersøge, hvordan gængse undervisningsmaterialer skaber virkelighed, og hvilken betydning det har for den måde, vi forstår verden på. Det er desuden et mål at prøve at komme med forslag til, hvordan der kan skabes bredere repræsentation gennem mangfoldige fortællinger.

Mit formål med denne blog tager udgangspunkt i netop dette. Jeg gerne vil zoome ind på tilgængelige og bredt benyttede undervisningsmaterialer, primært målrettet kulturfagene, engelsk og dansk. Ved hjælp af diskursanalyse og narrativteori vil jeg bryde dem ned i mindre dele og undersøge den virkelighed, de skaber. Hvad betyder det for eksempel for vores børns selvbillede, når narrativerne omkring mennesker fra det afrikanske kontinent er reduceret til slavegjorte; økonomisk begrænsede; eller migranter der dør i Middelhavet? Hvilken virkelighedsforståelse tilskynder vi, hvis vi ikke forholder os til pre-kolonialisering og oprindelige folks stemmer, når vi engagerer eleverne i forløb omkring USA? Og hvordan sikrer vi bred identifikation, hvis vi ikke tør bryde med hvidhed som norm, når vi læser romaner og noveller om kærlighed og teenageliv? 

Alt dette og rigtig meget mere vil jeg gerne diskutere, men først og fremmest er det vigtigt for mig at slå fast, at formålet med denne blog –over alt andet- er at få dig, der læser med, til at reflektere –med et åbent sind- over de emner, jeg tager op.

(Illustration af @madinasall)