Litteratur til danskfaget

Blog

Hvis I er ligeglade, er vi (også) ligeglade

Lige nu blæser der mange vinde, der har fokus på eleverne manglende lyst til at læse. Der laves undersøgelser om elevernes læsevaner, der skrives bøger om læselyst, skoler og kommuner laver indsatsplaner om læselyst, og der er flere muligheder for at søge midler til at arbejde med læselyst.

Publiceret Senest opdateret

Litteratur til danskfaget

Vi er to meget dedikerede dansklærere, der blogger om danskfaget og vores store passion litteratur til undervisningen. Vi er optaget af at fremme elevernes glæde og nysgerrighed for danskfaget og litteraturen. Vi vil gerne i vores arbejde med litteraturen i danskfaget give vores elever nogle gode læseoplevelser. Oplevelser der styrker elevernes personlige identitet, som er sprogudviklende og giver dem viden om litteratur og forhåbentlig er med til at gøre dem til bedre læsere. På denne blog vil vi dele vores dagligdag med jer og åbne dørene til vores klasselokaler. En praksisnær blog med ideer til jeres danskundervisning, hvor fokus er indlevelse og indsigt i litteraturens fantastiske verden.

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Med alle de gode og vigtige indsatser omkring eleverne læselyst, så skulle man jo tro, at det bliver en nem sag at vinde kampen om læselysten. 

Vi tror, at vi kan vinde den, og vi tror på, at alle initiativer er et skridt i den rigtige retning. Når det så er sagt, så tror vi, at vi overser en betydelig aktør i kampen om læselysten.

Vi mangler at have fokus på, at eleverne har brug for rollemodeller, der ikke bare siger, at det er fedt at læse, men som faktisk selv læser bøger og ELSKER dem.

Voksne rundt om eleverne, der giver deres begejstring for bøgerne videre til eleverne.

Nedprioritering af skolens bibliotek

I takt med at skolernes egne biblioteket er blevet nedprioriteret, og der de fleste steder er afsat beskedne timer og ressourcer, har det den konsekvens, at eleverne ikke møder en dedikeret biblioteksmedarbejder, der har viden om en masse børne- og ungelitteratur, når de besøger skolens bibliotek. 

En der hjælper eleverne med at finde interessante bøger, sørge for at skolens bogsamling løbende bliver efterset og opdateret, snakke med eleverne om hvilke bøger de savner på biblioteket og særlig vigtigt, udstråle interesse og engagement for bøgerne fantastiske verden. 

De voksne er også holdt op med at læse

Mange af de voksne rundt omkring eleverne er holdt op med at læse, og det sætter i den grad spor i elevernes læselyst. Vi siger, at de skal læse, men gør det ikke selv. Vores børn og vores elever spejler sig i os og bliver smittet af vores engagement eller mangel på samme. 

Mange forældre er holdt op med at læse og mange indskolingsforældre er holdt op med at læse højt for deres børn. Vi skal holde fast i, at det er vigtigt. Vi skal holde fast i at fortælle dem, hvor meget det betyder for deres børns læselyst og deraf læsetilegnelse. 

Vi skal turde at have forventninger til, at forældrene støtter op omkring elevernes læselyst, og så skal vi selvfølgelige hjælpe med dem, hvordan de gør det bedst . 

Dansklæreren spiller en vigtig rolle

På et tidspunkt deltog vi i et fagteamsmøde på en anden skole, hvor en af dansklærerne mente, at dansklærere burde have mere forberedelsestid, hvis vi skal have mulighed for at indfri de forventninger, der er til os om, at vi løbende holder os orienteret og læser den nye børne- og ungelitteratur. 

Det kommer sikkert aldrig til at ske, men det kunne da være fantastisk!

Vi kan ikke komme uden om, at vi som dansklærere spiller en betydelig rolle for elevernes læselyst. Det er ofte os, der præsenterer dem for skønlitteraturen i skolen og vælger, hvilke bøger vi skal læse som værklæsning.

Det er os, som eleverne og forældre tager kontakt til, hvis de skal have hjælp til at vælge litteratur. Vi skal kunne bestride den rolle for, hvis vi ikke kan, hvem kan så hjælpe dem?

Vores begejstring for litteraturen sætter aftryk i dem. 

Jo større begejstring - jo større aftryk!

BOGglad

Heldigvis er det kommer spot på den manglende læselyst, og som følge deraf er der flere forskellige instanser, der igangsætter forskellige projekter for at støtte op omkring dette.

Senest har kulturministeriet iværksat projekt BOGglad, der skal være med til at forny eller indkøbe nye bogsamlinger til dagtilbud, SFO’er og ungdomsklubber. 

Midlerne til puljen kommer fra finanslovsaftalen for 2021, hvor der er afsat 25 millioner kroner til initiativet, som er målrettet børn i alderen 0-12 år. Midlerne skal bruges til indkøb af bøger. Det er så fantastisk, at der bliver lavet en indsats til at gøre bøgerne mere tilgængelig i nogle andre miljøer end skolens. Vores arme er dog ikke helt over hovedet, da vi kan godt have en bekymring omkring, hvorvidt bøgerne ender med at slå og samle støv i hjørnet, da det også kræver nogle et voksenengagement til at formidle bøgerne, så de bliver interessante for børnene.

Læselyst-helte

Vores budskab er, at vi kan lave alverdens indsatser omkring deres læselyst og bilde os selv ind, at lysten til at læse kommer, hvis vi bare går på biblioteket og indkøber flere bøger til biblioteket. 

Vi skal mere end det. Vi skal tilegner os viden om elevernes læsevaner, vi skal lave aktiviteter, der hjælper dem til at finde den rigtige bog, være nysgerrige på deres læseoplevelse og så skal vi skabe et læsefællesskab omkring deres læsning.

De skal møde autentiske voksne i form af lærere, PLC-medarbejdere, bibliotekarer og forældre. 

Vi skal være autentiske og troværdige. 

Vi skal være læselyst-helte, der deler vores interesse for bøgerne med dem. 

Vi skal fortælle dem om vores yndlingsbøger, og hvad vi godt kan lide at læse. 

Vi skal tage vores egne bøger med i klassen og fortælle eleverne om dem.

Vi skal være nysgerrige og undersøgende på deres interesse.

Og vigtigt at ALT...

VI SKAL SELV LÆSE