Blog

Læsefestival - i medgang og modgang

Vi havde sat alle kræfter ind på at planlægge én dags læsefestival for udskolingseleverne. Planlægningen fungerer dog langt bedre på papiret end i praksis.

Publiceret Senest opdateret

Litteratur til danskfaget

Vi er to meget dedikerede dansklærere, der blogger om danskfaget og vores store passion litteratur til undervisningen. Vi er optaget af at fremme elevernes glæde og nysgerrighed for danskfaget og litteraturen. Vi vil gerne i vores arbejde med litteraturen i danskfaget give vores elever nogle gode læseoplevelser. Oplevelser der styrker elevernes personlige identitet, som er sprogudviklende og giver dem viden om litteratur og forhåbentlig er med til at gøre dem til bedre læsere. På denne blog vil vi dele vores dagligdag med jer og åbne dørene til vores klasselokaler. En praksisnær blog med ideer til jeres danskundervisning, hvor fokus er indlevelse og indsigt i litteraturens fantastiske verden.

Skal vi have udskolingseleverne til at læse mere, så skal vi også have en større opmærksom på at skabe nogle læsemotiverende aktiviteter for dem.

Med det i sigte besluttede mit danskteam sig for at starte en ny tradition, hvor vi hvert år i december vil afholde læsefestival for alle udskolingselever. Planlægningen gik i gang, og sidste fredag skulle alle vores tanker og arbejde stå sin prøve.

Godt i gang

Læsefestivalen blev skudt i gang med en kort velkomst fra lærerne, hvorefter eleverne skulle ud på gulvet og udveksle bogtitler med hinanden. Eleverne blev stillet i en dobbeltcirkel. Den inderste cirkel fik et ‘læselystkort’, hvorpå der stod et spørgsmål, som eleven i ydercirkel skulle besvare.

Det kunne fx være spørgsmål som:

  • Nævn en hovedperson, som du gerne vil være venner med?

  • Hvilken bog har du lært noget af?

  • Nævn den sidste bog, som du har læst?

Efter at eleven havde svaret på spørgsmålet, fik eleven i ydercirklen kortet. Når der blev råbt skift, roterede alle elever i ydercirklen en plads i uret retning, og eleven med kortet læste det nu op for en ny elev fra indercirklen osv. Der var en god stemning blandt eleverne, og de fik stillet og besvaret en del spørgsmål.

Bogbazar

Dernæst havde vi planlagt, at eleverne skulle blive matchet op en med bog, som de gerne ville læse. Der var tre bogstande med forskellige genrer, hvor eleverne kunne høre lidt om nogle forskellige bøger og finde en, som de ville læse.

På papiret var det en god ide…. men fungerede ikke i praksis. De fleste elever havde allerede medbragt en eller flere bøger, som de ville læse, så der var ikke særlig stor interesse for at kigge eller høre om bøgerne fra bogbazaren.

Næste gang gør vi noget andet. Det kunne måske være, at alle elever medbringer en bog, som de, i en fastlagt struktur, skal fortælle de andre elever om.

Læseområder

Det var vigtigt for os (lærere), at eleverne ikke skulle læse i klasserne. Vi har et dejligt bibliotek på skolen, som efterhånden er indrettet med en del læsepladser. Derfor havde vi besluttet, at alle elever skulle læse på biblioteket og i to tilstødende mødelokaler.

Hvis du tænker, at det lyder som om, at der var risiko for lidt kaos, så var det faktisk også det, som det blev. Der var faktisk læsepladser nok, men eleverne sad for tæt, og de elever, der ikke gad at læse, havde rig mulighed for at forstyrre dem, der godt gad at læse.

Vi tænker, at vi næste år tildeler de forskellige klasser en læsezone inden læsefestivalen. Så har læreren og elever mulighed for at aftale, hvor og hvordan de skal sidde.

Læsetid

I vores planlægning havde vi talt en del om, hvor lang tid at eleverne kunne holde til at læse af gange. Vi var hurtige ret enige om, at læseperioderne ikke skulle være alt for lange. Derfor planlagde vi en struktur, hvor de læste omkring en halv time af gange, hvorefter der enten var pause eller en anden aktivitet.

Det fungerede slet ikke efter hensigten. Hver gang tog det omkring 15-20 minutter at få alle i gang med at læse og (nogenlunde) fordybe sig. Vores mange planlagte skift skabte en del uro og udfordrede deres mulighed for at fordybe sig. Næste år skal vi planlægge en struktur, der giver dem mulighed for at fordybe sig i deres litteratur

Værksteder

Vi havde i vores program for dagen planlagt nogle frivillige forskellige værksteder, som eleverne kunne vælge at benytte, hvis de ville det i stedet for at læse. I værkstederne kunne de vælge mellem at lave sjove bogmærke, folde en historie eller lave bogrygspoesi.

Ligesom læseperioderne kunne man være på værksted i omkring en halv time. Der var ikke mange elever, der benyttede værksteder, som vi måske havde forventet.

Hvis det havde været fordi, at de hellere ville læse i stedet for, så ville det jo være en lykkelig historie. Den sande historie var desværre, at de fleste elever brugte tiden på at gå ‘under radaren’, så de hverken var på værksted eller læste. Om vi næste år holder fast i værksteder, må vi finde ud af. Det skal i hvert fald være under en anden struktur.

Optælling af sider

Da vi skød læsefestivalen i gang, fik alle elever udleveret et bogmærke, hvor de skulle notere ned, hvor mange sider de havde læst hele dagen. Det fik de fleste elever gjort. Vi ville slutte dagen af med at fejre, hvor mange sider de havde læst, men vi kunne mærke på dem, at de havde mere travlt med at komme hjem end at vente på, at vi fik talt sider, så fejringen udskød til en anden dag.

Drengene havde svært ved at fordybe sig

En af vores betragtninger var, at særlig drengene havde svært ved at fordybe sig i læsningen. De forstyrrede hinanden, og det bliver sejere ikke at læse i stedet for at læse. Det skal vi give nogle flere tanker til næste år. Jeg skal i hvert fald også være endnu mere nysgerrig på, hvad vi kan tilbyde dem at læse.

Næste år

Når vi holder læsefestival næste år - for det gør vi, så skal vi bruge vores erfaringer fra denne gang. Vi skal skabe muligheder for, at de kan fordybe sig i deres læsning, så vi skal have færre skift og længere læseperioder. Vi skal have mere fokus på drengene, og vi skal bruge mere styr på, hvor eleverne sidder henne. Vi skal også overveje, om der skal være værksteder næste år, og om de skal være frivillige eller obligatoriske.

Vi vil nok stadig holde fast i, at vi skal tælle sider, men vi har snakket om, at det skal være måske være ‘noget på spil’ for den.

Vi var for få lærerressourcer, så næste år skal der være mange flere synlige lærerkræfter til stede.

Efter vi havde sendt eleverne hjem, og inden vi gik på weekend, stak vi lige hovederne sammen og talte om, hvad gik godt, og hvad skal vi ændre til næste år. Som lærere er vi måske særlige ‘gode’ til at få øje på, hvad der ikke fungerede og ja, der var mange ting, som skal have et ekstra gennemsyn til næste gang, men vi var alle enige om, at trods vores udfordringer, så har vi startede vi tradition og vigtigst af alt, så tror vi stadig på, at det kan blive en god succes næste år.