Blog

Økologi i skolehaven

Hvordan engagerer man på en god måde elever i emnet økologi? Det er et godt spørgsmål, fordi økologi er et komplekst emne både naturfagligt, samfundsfagligt og historisk.

Publiceret Senest opdateret

I Haver til Maver følger vi en økologisk praksis i de kulinariske skolehaver og giver i vores praksisnære læringsrum eleverne mulighed for at opleve, sanse og opnå viden om økologi gennem praktiske øvelser i haven, udekøkkenet og den havenære natur.

Vi har fremhævet fire konkrete aktiviteter, som repræsenterer den økologiske praksis i skolehaven og som eleverne er engageret i:

  1. Bekæmpelse af skadedyr med fiberdug, bionet, fugleskræmsler, ådsler, nyttedyr mm.

Haver til Maver

Haver til Maver er en landsdækkende almennyttig forening, der arbejder for at styrke primært børn og unges engagement i bæredygtighed, madkultur og sundhed. Med bloggen vil vi gerne bidrage til den faglige samtale og vidensdeling om folkeskolen ved at formidle vores erfaringer med åben skole og udeskole.

Typisk undgår man at bruge kemiske midler til at bekæmpe skadedyr med. Fx bruges fiberdug mod fugle, snegle og jordlopper (udover at det giver afgrøderne ekstra varme og fugt).

Fugleskræmsler og ådsler mod råger og krager og så er det også en god økologisk praksis at sørge for haven kan understøtte en hær af nyttedyr ifa. overvintrende afgrøder og staude-stængler, buske, insekthoteller og krat, blomstrende planter i og omkring haven osv.

2. Brug af kompost, dyremøg og andet organisk gødning.

Opretholdelse af et godt næringsindhold i jorden ved at bruge organiske metoder såsom at tilføre kompost, dyremøg eller fx brændenældevand. En sideeffekt er, at eleverne får nogle meningsfulde opgaver at løse i skolehaven, som ikke er hurtigt overstået, og som giver varme i kroppen på kolde tider af året.

3. Økologiske frø, planter og ekstra råvarer.

I Haver til Mavers skolehaver bruges frø og planter og i udekøkkenet ekstra råvarer som fx mel, olie og krydderier, som er økologisk mærket, for at støtte en renere og mere miljøvenlig produktion og sikre kemifrie plantematerialer.

4. Plantebaserede og sæsonbetonede opskrifter.

Eksempel nr 4 er ikke så direkte økologisk. Den mad der laves i skolehaverne er langt overvejende, hvis ikke 100% plantebaseret. Det giver sig selv, da der tages udgangspunkt i det eleverne selv kan dyrke nemlig grøntsager og krydderurter. Men det er også et økologisk princip at det vi spiser skal afspejle en bæredygtig fødevareproduktion altså råvarer, som ikke belaster klimaet og som kan brødføde verdens befolkning med den dyrkningsjord vi har til rådighed.

Det er lidt samme argument der gælder ift. at der som udgangspunkt bruges råvarer i sæson - vi tager udgangspunkt i elevernes og skolehavens fælles produktion, og dermed er de grundlæggende råvarer i sæson. Men det er også et økologisk princip, at undgå fragt over store afstande, for at mindske brændstofforbrug og klimabelastning.

Tal med eleverne om økologi i klasseværelset

Til at supplere det praktiske arbejde med økologi i skolehaven vil det helt klart være optimalt, hvis man har mulighed for at følge op med boglige, skriftlige og mundtlige opgaver, så eleverne får mulighed for at opnå mere dybdegående viden om og reflektere over økologi - fordele og ulemper.

Der er mulighed for at finde nogle materialer og forløb om dette her:

emu.dk; https://emu.dk/grundskole/sundheds-og-seksualundervisning-og-familiekundskab/maddannelse-i-praksis/skolehaven-som?b=t5-t23-t4003

Økologisk Landsforening - Børn som bønder:

https://okologi.dk/media/lhhn2qbo/bsb_drejebog.pdf

https://dengronnerygrad.dk/ - materialebanken, søg på "fødevarer" som tema i en af kommunerne

Læs mere om Haver til Mavers grundprincipper for økologisk praksis: https://havertilmaver.dk/bliv-medlem/