Blog

En nuanceret debat, tak!

En nuanceret debat, tak!

Publiceret Senest opdateret

I regeringsgrundlaget er børn og unges trivsel nævnt flere steder. Bl.a. spørges der om ”Hvordan den fortsatte brug af digitale virkemidler i undervisningen understøttes på en måde, hvor børn ikke tilbringer det meste af deres skoledag bag en skærm?”. Et meget relevant spørgsmål, som også Louise Klinge og Dorte Ågård i deres fremragende kronik i Politiken 9. januar søger at kaste lys over. Deres konklusion er klar: Alt for mange elever sidder stille foran skærmen i skoletiden og det har store konsekvenser for eleverne, at bøger og blyant i for stort et omfang er blevet skrottet til fordel for en todimensionel bearbejdet undervisningsform.

Pædagogisk LæringsCenterForening

Pædagogisk LæringsCenterForening, PLCF, er en forening for lærere, der er tilknyttet det pædagogiske læringscenter, samt lærere med vejleder- eller konsulentfunktion på området. Vi forsøger at give vores medlemmer inspiration til, hvordan de kan udvikle PLC, samtidig med at vi prøver at påvirke vores område politisk ved at samarbejde med ministeriet og andre aktører på området og selvfølgelig også DLF omkring arbejds- og uddannelsesforhold. Besøg www.plcf.dk

Undervisningsminister Mattias Tesfaye fulgte op i samme avis 21. januar, med en personlig opfordring til, at skærmene kun bør findes frem i skolen, hvis det kan begrundes fagligt.

Da jeg læste Undervisningsministerens udtalelser, må jeg indrømme, at jeg var nødt til at lægge artiklen væk og bruge lidt tid på refleksion, mens jeg gik en tur på Knappstien i det sønderjyske.

Ud fra en PLC-synsvinkel, taler synspunktet om flere bøger i undervisningen til mit skolebibliotekarhjerte. I adskillige år har vi desværre set og ser stadig store besparelser på de pædagogiske læringscentre – besparelser som ofte medfører, at der ikke er de fornødne midler til indkøb af al den fantastiske skønlitteratur til børn og unge, som vore dygtige forfattere og illustratorer beriger os med. Dette medfører sommetider en lidt outdatet litteratursamling med manglende flow og udskiftning på det lokale PLC.

Vi ved, at adgang til litteratur og trivsel hænger sammen. Vi ved også, at børn og unge stadig foretrækker papirbogen, når de læser. Det giver læseglæde og skaber trivsel.

Men er det ensbetydende med, at vi skal hælde de digitale muligheder ud med badevandet?

Det mener jeg bestemt ikke. For både de digitale platforme, den kompenserende IT for elever med særlige behov og alle de muligheder det giver, bidrager i høj grad til den gode undervisning og også til den gode litteratur. Der undervises jo ikke kun enten analogt eller digitalt. I stigende grad arbejdes der med alsidige undervisningsmetoder, hvor eleverne bl.a. arbejder praksisfagligt og innovativt.

Tiden er inde til at Folkeskolens mange aktører sammen bidrager til at nuancere og kvalificere debatten, således at vi får en tilbundsgående drøftelse af perspektiver og balancer, og af hvordan Folkeskolen udvikler sig i takt med tiden – også digitalt – til gavn for elevernes læring og trivsel.

Vi har alle en interesse i og hjerte for, at vore børn og unge trives og udvikler sig på bedste vis i løbet af deres skoletid. Men det er ikke en gratis omgang! Derfor skal flest mulige parter – dvs. skoleledere, lærere, vejledere og ressourcepersoner, eleverne selv og alle de, der forsker i viden på området – involveres i debatten, således at nye politiske beslutninger træffes på et oplyst grundlag.

Lad debatten rulle!