Pædagogisk LæringsCenterForening

Blog

Giv en – få en - tanker fra en temakonference

Kender I ikke alle sammen den cooperate learning-struktur, der hedder Giv en – få en, hvor man giver et ord, en oplysning eller hvad opgaven nu går ud på til en makker, og så får man et tilsvarende element fra sin makker, inden man går videre og møder en ny makker, hvor man giver og får. Den vender jeg tilbage til.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

På foreningens formandsmøde i foråret 2016 havde vi inviteret Anders Andersen, kontorchef i UVM og Dorte Andreas, næstformand i Skolelederforeningen, til at være med til at evaluere bekendtgørelsen for det pædagogiske læringscenter, der nærmede sig sin to års fødselsdag (sammen med folkeskolereformen).

Pædagogisk LæringsCenterForening

Pædagogisk LæringsCenterForening, PLCF, er en forening for lærere, der er tilknyttet det pædagogiske læringscenter, samt lærere med vejleder- eller konsulentfunktion på området. Vi forsøger at give vores medlemmer inspiration til, hvordan de kan udvikle PLC, samtidig med at vi prøver at påvirke vores område politisk ved at samarbejde med ministeriet og andre aktører på området og selvfølgelig også DLF omkring arbejds- og uddannelsesforhold. Besøg www.plcf.dk

Det blev en spændende og positiv drøftelse, hvor vi alle kunne finde både gode fortællinger og masser af udfordringer. Vi endte med at blive enige om, at vi fælles skulle prøve at finde og dele de gode fortællinger på en temadag, som skulle afholdes både i øst og i vest (-Danmark).

Ministeriet påtog sig at være tovholder på projektet, og vi blev enige om også at invitere andre lige så væsentlige interessenter med i arbejdet, så som Danmarks it- og medievejlederforening og Kommunernes Landsforening.

Temakonferencen er netop blevet afholdt i hhv. København og Vejle – og med fyldte sale begge steder. For at indholdet på dagene skulle passe til de udfordringer, deltagerne stod midt i, blev man ved tilmeldingen bedt om at skrive et spørgsmål, man gerne ville drøfte. Alle disse mange spørgsmål blev samlet i nogle temaer, der blev overskriften på syv forskellige samtalesaloner.

Der var også enkelte fælles oplæg på temakonferencen, men her vil jeg holde mig til samtalesalonerne.

På en samtalesalon fik man først et kortere oplæg om temaet, inden man i grupper blev bedt om at drøfte nogle af de spørgsmål eller temaer, der var kommet ind med tilmeldingerne. Og det slår mig altid, at når vi i vores verden taler sammen, er der ufattelig stor velvilje til at dele gode erfaringer og idéer med hinanden. Det er muligvis også sådan i andre brancher, men det ved jeg intet om. Jeg har bare oplevet gang på gang, at alle deler friskt og frejdigt med andre menneske, de ikke kender, når vi mødes i skoleverdenen.

Jeg er sikker på, at langt de fleste fik nogle gode idéer med sig hjem. Nogle kunne man måske bruge umiddelbart, mens andre lige skulle tilpasses de ’hjemlige’ forhold.

Og så tilbage til Giv en – få en. Hvorfor findes der ikke en bank på nettet, hvor man samler ALLE disse gode idéer under nogle temaoverskrifter, men hvor man ikke må hente oplysninger, før end man har afleveret sin egen gode idé eller sin måde at gøre tingene på? Det må kunne gøres rent teknisk, og så kan vi få spredt de gode idéer – også til PLC’er der ikke får lov til eller mulighed for at deltage på konferencer og temadage. Muligvis skulle alle idéerne deles op efter skole- eller kommunestørrelse, så man nemmere kunne finde noget, der var relevant for ens egen skole.

Nu kan man så indvende, at der jo allerede findes en EMU. Og det gør der, men der ligger kun få eksempler fra hverdagen, og de helt små idéer mangler ganske.

Jeg synes, det kunne være skønt med sådan et slaraffenland af gode idéer, men hvad synes I?

Ville I bruge sådan en hjemmeside?