Pædagogisk LæringsCenterForening

Blog

Nyt år, ny bekendtgørelse og nye tider i PLCf

PLCfs årsmøde i oktober var også ensbetydende med et farvel til Birgitte Reindel, som efter 8 år på pinden, takkede af som formand med klapsalver, blomster og gode ønsker for fremtiden. Også her skal lyde en stor tak for indsatsen for PLCf. Med nye, gode folk på posterne i FU, giver det os mulighed for at ryste posen i PLCf. Og det har vi gjort:-)

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

PLCf årsmødet i oktober var præget af en super god stemning blandt deltagerne. Der var grøde i luften, virkelyst og gode idéer. Det hele kulminerede i, at et nyt sammensat FU med Marlene Drost i spidsen som ny formand entrerede scenen.

Pædagogisk LæringsCenterForening

Pædagogisk LæringsCenterForening, PLCF, er en forening for lærere, der er tilknyttet det pædagogiske læringscenter, samt lærere med vejleder- eller konsulentfunktion på området. Vi forsøger at give vores medlemmer inspiration til, hvordan de kan udvikle PLC, samtidig med at vi prøver at påvirke vores område politisk ved at samarbejde med ministeriet og andre aktører på området og selvfølgelig også DLF omkring arbejds- og uddannelsesforhold. Besøg www.plcf.dk

Det nye FU har i læsende stund afholdt en pædagogisk dag, for at fordele arbejdsopgaverne og diskutere punkter, der understøtter foreningens dagsorden i forhold til den fortsatte udvikling af det pædagogiske læringscenter i Danmark og hvordan vi påvirker denne på forskellig vis.

Formanden og det ny FU har i fællesskab valgt at fordele arbejdsopgaverne mellem sig således, at vi løfter i flok og udgør et stærkt læringsfællesskab.

Vi vil gøre os umage for, at I vil opleve foreningen som værende pro aktiv, gennemsigtig og inddragende i de drøftelser og beslutninger der skal tages undervejs. Og med en Ny Bekendtgørelse for PLC og vejledning på vej er der al rigeligt at tage fat på i 2022.

PLCf har en naturlig interesse i, at PLC området løftes og styrkes, og det er vores intention, at bruge den nye Bekendtgørelse som løftestang hertil.

I Bekendtgørelsen fra 2014 glimrer bl.a. læringsvejlederen og læselysten ved sit fravær, men det er vores håb, at den nye Bekendtgørelse får rettet op på dette. Dette er bl.a. et input vi som forening har givet videre i vores høringssvar.

Når Bekendtgørelsen ser dagens lys, vil PLCf konstruktivt yde sit bidrag i arbejdet med at få den til at flyve og finde fodfæste som et redskab, der anvendes i praksis hos både skolens ledere og PLCer.

Konkrete initiativer i forhold til ovennævnte, vil vi folde ud i løbet af foråret. Disse tiltag vil vi naturligvis delagtiggøre jer i både via spalteplads her i Folkeskolen, gennem dagspressen og sociale medier. Og så vil vi selvfølgelig også rigtig gerne have en løbende dialog med jer PLCer, så det vi gør og siger også finder genklang hos jer!

Vi ser frem til et godt, spændende og udviklende år for PLC og vores forening.