Pædagogisk LæringsCenterForening

Blog

Det nye år er startet. Lad os følge dronningens gode råd om at tænke os om.

Dronning Margrethe valgte i sin nytårstale at tale direkte til børnene, da hun opfordrede til mere omtanke og eftertanke. Et dygtigt greb, idet hun jo egentlig også ønskede at få de voksne til at ændre adfærd og efterleve de to begreber.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Dronningens budskaber bør jo ifølge traditionen (i hvert fald siden Frederik den 9.) ikke være politiske, og derfor taler hun til os som private borgere, og det giver også god mening at prøve at efterleve hendes opfordring som privatperson. Vi ville som nation være godt stillet, hvis vi alle benyttede os af både eftertanken og omtanken i vores ageren med hinanden. Vi bør jo være det gode eksempel, som børnene kan se omkring sig, når de skal lære, hvordan de skal håndtere livets udfordringer.

Pædagogisk LæringsCenterForening

Pædagogisk LæringsCenterForening, PLCF, er en forening for lærere, der er tilknyttet det pædagogiske læringscenter, samt lærere med vejleder- eller konsulentfunktion på området. Vi forsøger at give vores medlemmer inspiration til, hvordan de kan udvikle PLC, samtidig med at vi prøver at påvirke vores område politisk ved at samarbejde med ministeriet og andre aktører på området og selvfølgelig også DLF omkring arbejds- og uddannelsesforhold. Besøg www.plcf.dk

Det er dog ikke nok, at vi som privatpersoner lever op til dronningens gode råd. I vores arbejdsliv bør vi også være eftertænksomme og tænke på andre og andet end os selv. Jeg oplever heldigvis også i mit daglige arbejde, at lærere og pædagoger gør deres yderste for at støtte børnene i både deres faglige og deres personlige udvikling – og dermed være gode rollemodeller. Det kan glippe en gang eller to, men det skyldes oftest for stort arbejdspres for den enkelte, så man ikke har rum og plads til eftertanken. Når det glipper, har det omkostninger både for børnene og for den, der ikke levede op til egne idealer om god praksis. Derfor skal vi tænke os rigtig godt om, når vi senest den 17. juni skal vælge det nye folketing. Hvem vil give de bedste muligheder for omtanken og eftertanken?

Dronningen nævnte også de sociale medier. Medierne, både de traditionelle og de sociale medier, fylder så meget i de flestes liv, at vi også der bør optræde med omtanke og eftertanke, og her har især politikerne et meget stort ansvar for at fremstå som et godt eksempel, da de fylder overmåde meget i mediebilledet. Det kunne i mine øjne være et ønskescenarie, hvis politikerne brugte deres medietid på at beskrive deres visioner for fremtiden og forklare, hvordan de ville nå derhen. Hvis de lyttede oprigtigt til de andre og kommenterede på, hvilke dele af modpartens visioner de var enige i og kom med konstruktive ændringsforslag. Det er desværre ikke det, jeg oplever. Jeg oplever rigtig mange politikere, der har alt for travlt med at nedgøre modparten, gerne med sarkastisk humor, til at de selv kommer med et godt bud på handling i forhold til de enorme udfordringer, vi står overfor. Det er et fåtal, der fremstår som det gode eksempel for vores børn. Endnu en ting at lægge mæske til frem mod et folketingsvalg: Hvem bruger medierne på en konstruktiv måde?

De dårlige eksempler kan vi til gengæld bruge i vores undervisning, og her ved årsskiftet er Nytårstalen en god vej til mange gode overvejelser for børnene. Nytårstalen skal selvfølgelig gribes forskelligt an alt efter børnenes alder, men alle skolebørn kan arbejde med den på en eller anden måde.

Nedenfor er samlet links til forskellige beskrivelser af forløb omkring Nytårstalen. Forløbene er lavet af lærere, der deler deres gode idéer og forløb – og TAK FOR DET!

Foldebog 1: https://www.facebook.com/foldebog/videos/1944554995661654/

Foldebog 2: https://www.facebook.com/foldebog/videos/1944548982328922/

Foldebog 3: https://www.facebook.com/foldebog/videos/1944543638996123/

Cool it: http://kortlink.dk/coolitconsult/wcz5

Edu21: http://kortlink.dk/edu21/wcz4