Blog

Elever godt igang

Regn og bevægelsesspil

Matematikforløb fra 2. klasse. Et tværfagligt undervisningsforløb i fagene matematik og idræt i 2. klasse. En praktisk matematikopgave, til brug i indskolingen, samt til understøttende undervisning i matematikundervisningen.

Publiceret Senest opdateret

Matematikforløb fra 2. klasse

Hanne Bindslev Gregersen

Blogger om mine UV-forløb, der spreder sig over matematik, naturfag, HDS og billedkunst. Jeg har linjefag i billedkunst, geografi og fysik/kemi, samt linjefagskursus i matematik.

Uddannet fra Holbæk Lærerseminarium i 1992. Fastansat på samme folkeskole i Roskilde siden 1994.

Jeg sidder i Kredsbestyrelse 11 under Danmarks Billedkunstlærere og i kredsbestyrelse 15 under Matematiklærerforeningen.

Forfatter af ”Billedkunst for alle” og ”100 ideer til billedkunst” Gyldendal Uddannelse. Medforfatter på ”Matematik i håndværket”, ”FN’s 17 verdensmål”, ”Matematik og Sport” og ”Forandringer” Forlaget Matematik. Gift med Kim (sølvbryllup i sommers) og vi har en voksen søn på 21 år

Et tværfagligt undervisningsforløb i fagene matematik og idræt i 2. klasse.

En praktisk matematikopgave, til brug i indskolingen, samt til understøttende undervisning i matematikundervisningen.

Formål med spillet:

Bevægelse til plus og minus.

Til spillet skal bruges: En spilleplade i A3 størrelse med taltavlen fra 0 til 100 og tilbage igen til 0 (vedhæftet nederst). En eller to terninger, en bunke røde og blå kartonkort, hvor på der står regnestykker eller bevægelsesøvelser. Hver spiller har en centicubes, som bruges som brik.

Spillerne slår på skift med en terning og rykker deres brik/centicubes frem, det terningens øjne viser. Når de lander på et af spillepladens røde felter trækker de et rødt kort fra bunken og laver den bevægelse som står på kortet. Når de lander på et af spillepladens blå felter trækker de et blåt kort og regner regnestykket. Første spiller som kommer fra 0 til 100 og tilbage igen vinder.

Optakt:

Vi starter med at snakke om hvilke regnestykker, der kan skrives på de blå kort. Hvilke bevægelsesøvelser, der kan tegnes på de røde kort.

Klassen inddeles i grupper på ml. 4 – 6 elever.

Hver gruppe får udleveret en spilleplade, en kopi af taltavlen med felter fra 0 til 100 og tilbage igen.

Forberedelse af spillet og samarbejde:

Først skal gruppen blive enige om, hvor mange og hvilke felter der skal farves røde og blå på spillepladen.

Grupperne skal have tid til at overveje, hvordan deres blå og røde felter skal farves i forhold til hinanden og hvor mange felter de vil farve. Er det smart at alle de røde felter samles? Eller er det mere smart at fordele de røde og blå felter jævnt over spillet. Hvor mange felter skal farves. Efter flere overvejelser fandt eleverne frem til at omkring 11 felter af hver farve, vil gøre spillet mere spændende.

Hvis der er for få farvede felter, er spillet hurtigt overstået. Hvis der er for mange farvede felter, når gruppen, måske, ikke at spille spillet færdigt.

Hver enkelt gruppe skal have adgang til en bunke røde og blå kort i A6 størrelse. Jo flere kort, jo flere forskellige regnestykker og bevægelser, jo sjovere.

På de røde kartonkort tegner/skriver eleverne opgaver, hvor der indgår en bevægelse fx ”lav 5 armbøjninger” eller ” hop 7 englehop”. Se ideer til bevægelse nederst.

På de blå kartonkort tegner/skriver eleverne små plus og minus-stykker, ved korrekt svar må eleven rykke 3 felter frem, ved forkert svar bliver eleven stående. De regnestykker de finder på, skal være stykker eleverne selv kan udregne.

Grupperne starter med at blive enige om hvilke bevægelser, der skal være i deres spil. Dernæst skal de blive enige om antallet, at plus- og minusstykker, til de blå kort.

De røde og blå kort kan lamineres og klippes ud, så bliver spillet robust og kan genbruges, uden at de bliver slidte.

Klassen kan altid udarbejde ekstra blå og røde kartonkort, i og med eleverne bliver ældre og bedre faglige, fx supplere med gangestykker og divisionsstykker.

Spilleregler:

Hver gruppe har en spilleplade, to tegninger og en bunke røde og blå kort.

Hver spiller har en centicubes, som bruges som brik.

Yngste spiller starter, på skift slår eleverne med terningen og rykker deres brik/centicubes frem, det terningens øjne viser. Når der landes på et rødt felt trækkes et rødt kort fra bunken og den bevægelse laves, som står på kortet. Når der landes på et blåt felt, trækkes et blåt kort og regnestykket regnes, ved korrekt svar må eleven rykke 3 felter frem, ved forkert svar bliver eleven stående.

Første spiller, som kommer fra 0 til 100 og tilbage igen, vinder.

Næste gang klassen skal spille spillet, lad grupperne bytter bunkerne af røde og blå kartonkort, det giver en fornyelse i form af nye regnestykker og bevægelsesøvelser.

Deltagere:

Hele klassen (eller i mindre grupper)

I godt vejr kan der spilles udendørs, ellers er det muligt at spille i klasselokalet.

Materialer:

Spilleplade i A3 størrelse, med taltavle fra ’0 til 100 og tilbage igen’

Rødt og blåt karton i A6 størrelse

Blå og røde farveblyanter

Skrive/tegneredskaber

En/to sekssideterninger

Centicubes

Lamineringsmaskine

Saks

Elever godt igang
Ideer til bevægelse

Ideer til bevægelsesøvelser:

1) Sving med armene

2) Spark bagi

3) Stående skiløbshop

4) Rygbøjninger

5) Mave-vip, små vip, løft skulderblade fra gulvet og med bøjede ben

6) Armbøjninger

7) Møllesving, modsat hånd til modsat fod

8) Englehop

9) Twisthop

10) Sprællemandshop

11) Høje knæløft

12) Hop med samlede ben, - til brystkassen

13) Sidebøjninger til hver side (husk at strække det ben I bukker)

14) Udtrækning af benets inderside

15) Udtrækning af lårets forside

Drøftelse af vinderstrategier:

Klassen har drøftet spillepladens design og størrelse samt antallet af røde og blå felter. Samt valget af to stk. terninger, (med en går det for langsomt, konkluderede de, med tre terninger for hurtigt).

Afsluttende kommentar:

Når der arbejdes med kreative opgaver, er det ikke alle elever, der bliver færdige på samme tid. Eleverne arbejder i forskellige tempoer. Der er elever, som sidder koncentreret i lang tid og arbejder med opgaven, men der er også elever, der hurtigt bliver færdig med deres del. Det er muligt med ”Regn og bevægelsesspillet” at udvide samlingen af røde og blå kort, og afprøve bevægelsesøvelserne, så alle er engageret. Under forberedelsen så klassen frem til, at de skulle spille spillet og at hver enkel elevs indsats skulle bruges.

Spillepladen