Blog

Elevarbejde 3. klasse
Elevarbejde 3. klasse

Øjet, følelsen og tanken

Øvelser i forskellige gengivelsesstrategier. UV-forløb fra 3. klasse.

Publiceret Senest opdateret

UV-forløb fra 3. klasse.

Hanne Bindslev Gregersen

Blogger om mine UV-forløb, der spreder sig over matematik, naturfag, HDS og billedkunst. Jeg har linjefag i billedkunst, geografi og fysik/kemi, samt linjefagskursus i matematik.

Uddannet fra Holbæk Lærerseminarium i 1992. Fastansat på samme folkeskole i Roskilde siden 1994.

Jeg sidder i Kredsbestyrelse 11 under Danmarks Billedkunstlærere og i kredsbestyrelse 15 under Matematiklærerforeningen.

Forfatter af ”Billedkunst for alle” og ”100 ideer til billedkunst” Gyldendal Uddannelse. Medforfatter på ”Matematik i håndværket”, ”FN’s 17 verdensmål”, ”Matematik og Sport” og ”Forandringer” Forlaget Matematik. Gift med Kim (sølvbryllup i sommers) og vi har en voksen søn på 21 år

Man kan arbejde med at gengive et motiv på mange forskellige måder, fx med forskellige materialer og teknikker. Det gør at motivet får forskellige udtryk.

Det kan være en gengivelse, der efterligner virkelighedens ydre former, eller det kan være en gengivelse af en bestemt stemning eller følelse. Man kan også skabe en gengivelse, der udtrykker en holdning eller et budskab, man ønsker at sende beskueren. Der findes mange gengivelsesstrategier af et motiv.

Herunder oplæg til arbejdet med de tre mest egnede gengivelsesstrategier til undervisningen i grundskolen.

Øjet, affotograferer den realistiske – ydre lighed. Her vil kunstneren have at billeder skal ligne det, vi ser i virkeligheden.

Følelsen, den ekspressive – indre lighed. Her vil kunstneren have, at billeder udtrykker følelser (kærlighed, had, glæde, sorg, angst mm.). Her bruger kunstneren sin fantasi.

Tanken, den konstruktive – et budskab. Her vil kunstneren gerne kommunikere et budskab, og udtrykke en bestemt opfattelse af hvordan verden er eller bør være.

Snak med eleverne om de forskellige udtryks betydning.

Øjet - Elevarbejde
Øjet - Elevarbejde


Billedgoogle eksempler på kunst - portræt, og vis dem til eleverne på den elektroniske tavle/computer. Snak med klassen om hvad de ser og synes, alt efter klassetrin kan der inddrages ’Fagudtryk i kunsten’ og oplæg til ’Billedsamtalen’.

Realisme: Vi møder fx denne gengivelsesstrategi i værker fra renæssancen, realismen og impressionismen i slutningen af 1800-tallet, men der bliver i dag stadig lavet masser af realistiske kunstværker. Fx Thomas Kluge, selvportræt/portrætter.

Ekspressiv: Vi møder fx denne gengivelsesstrategi i værker fra romantikken, ekspressionismen, surrealismen og symbolismen, som indeholder et indre følelsesmæssigt indhold. Fx Asger Jorns portræt af Gaston Bachelard 1960 eller Lisa Malinovsky, selvportræt, 1983.

Følelsen - Elevarbejde
Følelsen - Elevarbejde

Konstruktiv: Vi møder fx denne gengivelsesstrategi i værker fra nyklassicisme, konstruktivisme og kubisme. Fx Pablo Picasso, portræt af Ambroise Vollard 1910 eller Pablo Picasso, Grædende kvinde 1937.

Niels Strøbek, Dr. Margrethe, 1977

Øvelse 1: Portræt med ydre lighed – realisme.

Øjet - 3. klasse
Øjet - 3. klasse

I den første øvelse skal eleven tegne et selvportræt. Brug en god tegneblyant. Snak med eleverne om hvad der er vigtigt at huske, når man tegner portrætter. Her er det den ydre lighed, der er i centrum. Det vil sige, at vi bruger øjet som gengivelsesstrategi. Tal med eleverne om hvordan de opnår plasticitet (dybde) og egen skygge (når der optræder skygge på ansigtet).

Materialer: Elevportrætfotos, IPad-kamera eller spejl, tegnekardus, god tegneblyant eller grafit akvarelstifter.

Øjet - elevarbejde
Øjet - elevarbejde


Øvelse 2: Portræt med erindring af en følelse – ekspressionisme.

I anden øvelse skal eleven forholde sig til at gengive motivet så udtryksfuldt og stemningsfyldt som muligt. Her er det følelsen, som er i centrum. Det vil sige, at billedet ikke behøver være realistisk i forhold til virkeligheden. Eleven skal tegne sit eget selvportræt, måske er eleven sur, glad, forelsket, udspekuleret eller trist. Snak med eleverne om brugen af farver, former og streger som udtryksmiddel. Hvilke farver og former udtrykker fx bedst, de følelser eleven vil have frem i billedet.

Materialer: Tegnekardus, god tegneblyant, Neo Color 2 farvekridt.


Følelsen - Elevarbejde
Følelsen - Elevarbejde


Øvelse 3: Budskabet – konstruktivisme (5. – 6. klasse).

I tredje øvelse skal eleven skabe et kunstværk med et budskab. Tag fx udgangspunkt i en talemåde, fx ”Du må ikke kaste med sten, hvis du selv bor i et glashus”, ”Når katten er ude, danser musene på bordet” eller ” Små gryder har også ører”. Lad eleven ved hjælp af tegning skabe et udtryk med en tanke bag. Snak med eleverne om, hvad der ligger bag ordene i talemåden.

Materialer: Tegnekardus, god tegneblyant, farveblyanter.


Tanken - Elevarbejde
Tanken - ElevarbejdeBudskab - Elevarbejde 6. klasse
Budskab - Elevarbejde 6. klasse

Vedhæftet dokumenter til download:

Arbejdsseddel Billedsamtale

Ordbog Fagudtryk i kunsten

Powered by Labrador CMS