Blog

Innovation, - brætspil

Innovation: Sådan kan eleverne bygge skolegårdsspil af genbrugsguld

Se Hanne Bindslev Gregersens og hendes kollegers undervisningsforløb, der var en del af Skt, Jørgens Skoles emneuge for alle skolens 580 elever.

Publiceret Senest opdateret

Innovationsforløbet var en del af en emneuge for alle skolens 580 elever.

Hanne Bindslev Gregersen

Blogger om mine UV-forløb, der spreder sig over matematik, naturfag, HDS og billedkunst. Jeg har linjefag i billedkunst, geografi og fysik/kemi, samt linjefagskursus i matematik.

Uddannet fra Holbæk Lærerseminarium i 1992. Fastansat på samme folkeskole i Roskilde siden 1994.

Jeg sidder i Kredsbestyrelse 11 under Danmarks Billedkunstlærere og i kredsbestyrelse 15 under Matematiklærerforeningen.

Forfatter af ”Billedkunst for alle” og ”100 ideer til billedkunst” Gyldendal Uddannelse. Medforfatter på ”Matematik i håndværket”, ”FN’s 17 verdensmål”, ”Matematik og Sport” og ”Forandringer” Forlaget Matematik. Gift med Kim (sølvbryllup i sommers) og vi har en voksen søn på 21 år

Lidt om emneugen:

Overskriften var ”Kultur”.

Fire dage, mandag til og med torsdag, 5 lektioner hver dag.

Alle skolens elever blandes efter egne ønsker. Alle elever udfyldte en ønskeseddel, hvor de gerne ville arbejde efter dét værkstedskatalog, som de blev præsenteret for.

Torsdag sluttede af med forældrebesøg/åbent hus fra kl. 14-16, hvor der bl.a. blev vist egne producerede musikvideoer, spillet musik, sunget sange, danset, spillet bordtennis, set på ugens kreative arbejde med træsnitning og brodering.

Alle dage blev der udgivet en skoleavis, hvor PR-holdets elever fra 9. årg. skrev om ugen og værkstederne.

Eleverne var inddelt i hovedgrupperne: Musik (musik og sang produktion), Innovation, Bæredygtighed, Krea, Udeliv, Musikvideo, Sport og Trivsel.

Under ”Innovation”, skulle eleverne udtænke de spil, vi skulle have i skolegården. Spil malet på asfalten og brætspil malet på plexiglasplader til borde-bænke. Brikker skulle fabrikeres af genbrugsguld dvs. rengjorte dunke, skruelåg, dåser mv.

Bæredygtighed er ikke nemt, der er jo ikke meget bæredygtighed ved blot et verdensmål, hvis ingen fører det ud i livet. Derfor satte vi handling bag de abstrakte ambitioner.
Bæredygtighed er et af FNs 17 verdensmål. Der er ikke noget bedre end at upcycle udslidte ting og gøre det til noget nyttigt. Det er en evig proces, og lærerigt for elever i alle aldre, at vi har fokus på genbrug. Derudover også vigtig viden, om de knappe ressourcer vi har, med hensyn til mængden af naturlige materialer.

Vi var seks lærere på værkstedet ”Innovation” med 70 elever fra 0. til og med 8. klasse.

Vores mål var at ugens arbejde i skolegården, skulle indbyde til leg, læring og spil i frikvartererne. Spillene skulle præsenteres til åbent hus om torsdagen. Alle producerede spillebrikker kom i opbevaringskasser, hvori der var indholdsliste og spillets regler. Kasserne står nu på skolens læringscenter/skolebiblioteket, hvor elever kan hente dem, hvis de skulle få lyst til fx et spil skak, ludo eller kryds og bolle.

Siden efteråret havde jeg selv samlet forskellige typer ’genbrugsguld’ og op til ugen skrev vi ud til forældrene på aula om donationer af fx gl. aviser til afdækning, rengjorte dunke, glas, låg mv.

Brætspil i skolegården
I skolegården vejmaling
Ludo brætspil på plexiglas
Vendespil gl låg
Brætspil på plexiglasplade
Genbrugsguld

Inden emneugens start skrev vi ud til de elever og forældre, der var på innovationsgruppen.

”Kære forældre og elever på Innovationsværkstedet.

Vi glæder os til en spændende uge med fokus på innovation og fremstilling af spil til skolegården.

Vi kommer til at tegne og male hele ugen, husk derfor en malerbluse, gerne en stor skjorte/T-shirt (- en voksen skjorte med lange ærmer er perfekt, da det ofte er på manchetterne, der kommer maling).

Vi skal arbejde meget udenfor, så kom i tøj og sko efter vejret.

HUSK desuden penalhus med almindelige blyanter, viskelæder og gerne farveblyanter og en saks.

Vi glæder os til at se jer forældre til åbent hus torsdag, hvor I vil kunne se de innovative ideer, der er produceret i løbet af ugen.

Hvis jeres barn er fraværende i løbet af ugen, bedes I sætte ‘barn syg’ i tabulex - fravær.

De allerbedste hilsner”

Da det var yderst vigtigt, at alle elever havde en malerbluse med til om tirsdagen, hvor malearbejdet gik i gang, fik alle værkstedets elever igen aula-beskeden på en lille A5-seddel i deres madkasse om mandagen (i forventning om at den finder forældrene i skoletasken).

Emneugen starter.

Mandag morgen viser og gennemgår vi Power Point opstartsdiasshow bl.a. med snak om innovation, tanker og drømme. Bæredygtighed ved at genbruge.

Se gerne vedhæftede pdf-fil.

Derefter gik vi alle ud og inspicerede skolegården.

De 70 elever arbejdede i små undergrupper, med en god fordeling af små og store elever.

Alle elever tegnede derefter skitser af de spil og lege (fx hinkeruder, squareball, tal-kålorm mv) som de drømte om i skolegården.

Sidst på dagen begyndte eleverne at tegne spil op i skolegården med gadekridt, målebånd, vinkeltrekant og store linealer (lånte brædder fra HDS).

Hele tirsdagen og onsdagen arbejdede alle med opmåling, optegning, fremstilling af brikker og maling på asfalten og på de indkøbte plexiglasplader. Eleverne malede på den ene side af plexiglaspladen. Pladen blev skruet fast på bordet, med den umalede side op, så elevernes fine malearbejde ikke bliver udsat for vind og vejr og almindelig slitage.

Torsdag blev alle spil afprøvet og de sidste opbevaringskasser til spillebrikkerne blev færdiggjort. En vagtplan blev udarbejdet til åbent hus, så eleverne, på skift, stod klar ved de forskellige spil, når forældre, bedsteforældre og søskende kom.

Materialer:

Genbrugsguld (rengjorte dunke, dåser, bøtter, låg mv)

10 Plexiglasplader 50x50 cm

Maling til plexiglasplader og brikker, vi brugte 01 akrylmaling fra CC-hobby

5x5 cm træklodser til store terninger

A2-A3-papir til skitsetegningerne

Tynde og brede pensler

Spande med vand til beskidte pensler

Genbrugsbøtter med låg, så malingen gemmes til næste dag

Sorte sprittudser i forskellige tykkelser

Meterhjul, målebånd, linealer, stor vinkelmåler, kridtsnor

Store gadekridt

Vejmaling hvid + engangshandsker + plasticpose til våde pensler, så de ikke skulle vaskes undervejs

Koste til at feje med, inden der males med vejmaling

Malertape, tynde til plader og bredt til asfalten

Gipsgaze til at beklæde små 10 cl flasker til LUDO brikker

Bunkevis af gl. aviser

Kasser til spillebrikker og regler

Afspærringsbånd og kegler til afspærring af våd bane på asfalten

Afsluttende kommentar:

Jeg synes, at arbejdet med emnet og de færdige spil var godt og kan varmt anbefale det. Eleverne får tilegnet sig nyttig viden om innovation, bæredygtighed, genbrug, opmåling, præcision og håndværksmæssige teknikker, samt får oplevelsen af at samarbejde med elever i en anden aldersgruppe. De lærer at bruge hænderne sammen med hjernen.

Eleverne oplevede en succes. Alle præsenterede et flot kreativt produkt, som de selv var stolte af. Alle fik en god oplevelse under åbent hus, da der blev spillet og leget på livet løs. Alle kom godt og flot i mål, glade og tilfredse, og med venskaber på tværs af klasser og årgange.

Vedhæftet:

PDF-fil opstart diasshow