Blog

Ill. fra Matematikkens dags bog 2019 - FNs 17 verdensmål

Ideer til Matematikkens dag

Gratis adgang til interessante UV-forløb til matematik

Publiceret Senest opdateret

Matematikkens Dag afholdes hvert år den tredje torsdag i november, i år er det torsdag den 16. november. 

Hvert år på denne dag sætter Danmarks Matematiklærerforening fokus på faget matematik, bl.a. inviteres alle klasser til DM i matematik.

Hvert år udgives der også en ”Matematikkens dag” bog med et udvalgt tema, bogen er fyldt med ideer til inspiration, UV-forløb som vil give eleverne nogle spændende, varierede og sjove læringsoplevelser. Matematik er både et fag i sig selv og et fag der bruges i alle andre fag. Der er UV-forløb til alle klassetrin.

Her de senere år, i 2019 og i 2022, har to flotte donationer gjort det muligt, at bogen er frit tilgængelig på nettet for alle, dvs. det koster ikke noget at tilgå alle de mange interessante UV-forløb (se link til bøgerne herunder).

Som matematiklærer er jeg selv en af de mange forfattere bag de årlige UV-udgivelser af bogen “Matematikkens dag”. Forfatterne bag er matematiklærere fra kredsbestyrelserne under Danmarks Matematiklærerforening. Alt er frivilligt arbejde. Arbejdet med årets bog starter året før, hvor de involverede matematiklærere mødes og lægger en plan for den kommende udgivelse.

Bøgerne kan læses her:

”FNs 17 verdensmål” – 2019: http://matematikkensdag.dk/2019-bogen/

Forlaget skriver om bogen: ”FN’s medlemslande har forpligtet sig til at arbejde med de 17 verdensmål.

Man er blevet enige om, at hvis flere lande udarbejder love, som gør det muligt at nå alle 17 verdensmål, kan verden blive et bedre sted at leve. For at få indført den slags love vil man starte med, at flere lande skal tælle og beregne, hvordan det er lige nu.

Hanne Bindslev Gregersen

Blogger om mine UV-forløb, der spreder sig over matematik, naturfag, HDS og billedkunst. Jeg har linjefag i billedkunst, geografi og fysik/kemi, samt linjefagskursus i matematik. Uddannet fra Holbæk Lærerseminarium i 1992. Fastansat på samme folkeskole i Roskilde siden 1994. Jeg er aktiv i Danmarks Billedkunstlærere og i Danmarks Matematiklærerforening. Forfatter af ”Billedkunst for alle” og ”100 ideer til billedkunst”. Medforfatter på Matematikkens dags bøger siden 2018. Gift med Kim (sølvbryllup i sommeren 2021) og vi har en voksen søn på 22 år.

Landene skal altså bruge matematik for at vise, hvordan det er hos dem – og hvordan det efterhånden går bedre og bedre!

Størstedelen af indikatorerne for FN’s mål mod en bæredygtig og fredeligere verden er beskrevet matematisk – de er udtrykt ved tal, fx: Der skal være et bestemt antal lande som … eller andelen af …. skal være …

I materialet i denne bog og på den tilhørende hjemmeside er der flere muligheder for at bruge god matematik til at tælle, beregne og illustrere, hvordan noget er eller kunne blive i Danmark eller ude i verden. Der er masser af matematiske redskaber, eleverne kan lære at anvende.

Der er masser af muligheder for at lære om den verden, vi lever i. Måske kan eleverne selv finde på noget, der kan hjælpe til at nå lidt længere mod en fredeligere og mere bæredygtig verden. Gerne med matematikken som hjælpeværktøj”.

”Vær miljøduks”

Et af mange UV-forløb er ”Vær miljøduks”, hvor eleverne stifter bekendtskab med bl.a. Genbrugsmærker, fokus på genbrugsmærker og logos. Eleverne opnår viden om geometriske figurer, og arbejder selv med dem.

Papirgenanvendelse, fokus på genanvendelse af papir. Fremstilling af eget genbrugspapir fra en instruerende tekst. Ide til brug af genbrugspapiret, aktuelt lige nu til dekoration på julekort. Det giver en øget værdi at bruge sit eget hjemmelavede genbrugspapir til fx dekoration. 

Fælles kan eleverne finde klassens forbrug af papir ved fx at lade klassen have deres egen undersøgelse af deres papirforbrug. Få viden om gramvægt, og find gramvægten på udvalgte papirtyper. Arbejde med papirformater ved at skabe fokus på de forskellige papirformater eleverne møder. Lad dine elever lægge A-serien med farvet karton/papir. Læg A-serien fælles i klassen, eller i små grupper.

Fra bogen FNs 17 verdens mål - 2019
Fra bogen FNs 17 verdens mål - 2019

“Matematik og videnskab” – 2022: http://matematikkensdag.dk/bogen/

Forlaget skriver om bogen: ”Årets bog Matematik og Videnskab indeholder elevoplæg og lærervejledninger til alle skolens klassetrin.

Materialet er opbygget af en række emner med forbindelser til Matematik og videnskab, der gennem matematiske undersøgelser giver eleverne mulighed for fordybelse.

Bogen indeholder følgende afsnit:

- Slip videnskabsheltene fri! Escaperoom

- Matematik som videnskab

- Matematik og forskning i vand

- Matematik i mennesket

- Matematik fra hverdagssprog til videnskab

- Matematik og historie

- Matematik til stort og småt

- Matematik og astronomi

- Matematik og fysik

- Leg med matematikken

- Musik og nodevidenskab”

”Willis verden”

Et af mange UV-forløb er om den danske klimaforsker og glaciolog Willi Dansgaard.

UV-forløbet er bl.a. til de mindste elever i 0. og 1. kl. og har fokus på de vigtige forudsætninger for at være parat til matematik er at kunne forstå tallene. Mange børn har allerede erfaring med at tælle og kan ved skolestarten skrive tal, men det er ikke det samme som, at de forstår tallene. Der er rigtig mange sproglige forudsætninger, der skal til for at være klar til at lære matematik. Forløbet indeholder også Instruerende matematik i at folde og klippe en snekrystal, samt opgave til genkendelse geometriske former.

Fra bogen Matematik & videnskab - 2022
Fra bogen Matematik & videnskab - 2022
Fra bogen Matematik & videnskab - 2022