Dorthe B Clausen

Blog

Fokus færdigheder i Børnehaveklassen.

Børnehaveklasseforeningens Skolestarts konference 2022, bliver afholdt mandag den 25. april til tirsdag den 26. april 2022 På Hotel Storebælt i Nyborg.
Du vil kunne finde programmet, tilmeldingsinfo mv. på Børnehaveklasseforeningens hjemmeside www.boernehaveklasseforeningen.dk

Se hvad jeg kan
Se hvad jeg kan

Kom nu og se det alle mand
Jeg kan
stå hænder nu
Det
plejede´ jeg ikke at ku´


Denne gamle børnesang af Trille rummer essensen af, hvad læring er: glæden og stoltheden over at kunne noget, som man ikke kunne før. Der kan ligge mange timers hårdt arbejde bag, men den dag, det, man har øvet sig på, endelig lykkedes, er det ikke til at tage fejl af: man føler man er vokset og par meter og har lyst til at vise hele verden sine færdigheder. Vi vil på Skolestartskonferencen 2022 havde fokus på de sproglige, matematiske færdigheder samt bevægelse og legs betydning for læring og trivsel.

Workshop 1:
Matematisk opmærksomhed på tal, antal og aktiviteter med en tallinje Birgitte Henriksen

Dorthe B Clausen

Børnehaveklasseleder på Vestfjendsskolen i Viborg Kommune. Jeg er uddannet socialpædagog i 1989 og har erfaringer fra tre forskellige folkeskoler og specialområdet. Jeg har stor interesse i Børnehaveklasseforeningens lokalkreds i Viborg og er medlem af bladudvalget bag fagbladet ”Skolestart”. Jeg har rigtig mange værdier, som jeg vægter højt i mit arbejde, bl.a. at børnehaveklassen bliver benævnt med navnet som det er, nemlig Børnehaveklassen. Derudover fylder brobygning, genkendelighed, glæde, tryghed, relationer, åbenhed, struktur, legen og forældresamarbejdet rigtig meget i mit daglige arbejde som børnehaveklasseleder.

Workshop 2:
Vejen til skriftsprog går over talesprog!
Marianne Skovsted Pedersen

Workshop 3:
”Bevægelse i børnehaveklassen” Signe Asferg Rasmussen

Fælles oplæg:
Børnehaveklassens fagkonsulenter fra Undervisningsministeriet.

Du har stadig mulighed for at komme med - besøg vores hjemmeside og se, hvordan du melder dig til. Vi glæder os til at se dig!

https://www.boernehaveklasseforeningen.dk/event