Blog

Legen i Børnehaveklassen

Husker vi at skabe plads til den frie leg i Børnehaveklassen?

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Jeg kan selvfølgelig kun tale for mig selv når jeg siger, at der er for lidt leg og for meget fokus på faglighed i børnehaveklassen. Vi er med tiden blevet mødt med flere krav, om hvad de små nye elever skal præsenteres for.

Jeg vil med det samme understrege, at jeg er rigtig glad for udformningen af FFM. FFM er med til at skabe tydelighed for hvilke krav/mål, der er til undervisningen i Børnehaveklassen.   Da jeg startede som børnehaveklasseleder for 24 år siden, havde jeg ikke kendskab til diverse krav og kompetencemål. Dengang var jeg også meget alene om arbejdet i Børnehaveklassen. Som tiden er gik, blev jeg nok lidt for tilbøjelig til at fordybe mig for meget i det faglige - ikke fordi det var nemmest, men fordi overgangen til ”undervisning” fik mere og mere fokus.   

Jeg har derfor været nødt til at se indad, da det er mig der har været med til at ”indskrænke” legetid i min Børnehaveklasse. Der står ingen steder i FFM at eleverne ikke må lege.  Jeg har tidligere både ”forsvaret” og ”begrundet” hvorfor mine elever havde legetid. Det gør jeg ikke mere, for eleverne har brug for legen. Et af vore mål i Børnehaveklassen, er at have fokus på den glidende overgang, dette kan legen på bedste vis medvirke til. Samtidig møder jeg ofte elever der har svært ved at tilsidesætte egne behov, i den sammenhæng oplever jeg at det hjælper at skabe plads, så eleverne igennem leg udvikler deres evne til at se og omgås andre. I mit daglige arbejde i Børnehaveklassen, har jeg meget fokus på at veksle mellem struktureret og fri leg.  

Dorthe B Clausen

Børnehaveklasseleder på Vestfjendsskolen i Viborg Kommune. Jeg er uddannet socialpædagog i 1989 og har erfaringer fra tre forskellige folkeskoler og specialområdet. Jeg har stor interesse i Børnehaveklasseforeningens lokalkreds i Viborg og er medlem af bladudvalget bag fagbladet ”Skolestart”. Jeg har rigtig mange værdier, som jeg vægter højt i mit arbejde, bl.a. at børnehaveklassen bliver benævnt med navnet som det er, nemlig Børnehaveklassen. Derudover fylder brobygning, genkendelighed, glæde, tryghed, relationer, åbenhed, struktur, legen og forældresamarbejdet rigtig meget i mit daglige arbejde som børnehaveklasseleder.

Jeg vil snart komme med eksempler på lege, som jeg benytter i min Børnehaveklasse.