Blog

Nogle børn kræver kun mad og underholdning....

Børnehaveklasseeleverne er tilbage på skolebænken, de var hjemme i 25 skoledage. I tiden hjemme bag skærmen oplevede de forskellige former for undervisning....... eller blev det opfatte som underholdning?

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Skoledagen i børnehaveklassen er ikke uden sværslag, specielt lige nu hvor vi er kommet tilbage, efter 25 dage med online undervisning.

Mandag i uge 6,  var det nogle spændte og glade elever der kom tilbage i skolen, de 5 dage vi lige kunne nå i uge 6, blev nydt i hinandens selskab, krydret med undervisning, social fællesskab og fastelavnshygge.

Vi er nu "tilbage" efter vinterferien og skal til at finde rytmen. Jo - det kræver sit, at være elev i "nutidens" folkeskole.

Dorthe B Clausen

Børnehaveklasseleder på Vestfjendsskolen i Viborg Kommune. Jeg er uddannet socialpædagog i 1989 og har erfaringer fra tre forskellige folkeskoler og specialområdet. Jeg har stor interesse i Børnehaveklasseforeningens lokalkreds i Viborg og er medlem af bladudvalget bag fagbladet ”Skolestart”. Jeg har rigtig mange værdier, som jeg vægter højt i mit arbejde, bl.a. at børnehaveklassen bliver benævnt med navnet som det er, nemlig Børnehaveklassen. Derudover fylder brobygning, genkendelighed, glæde, tryghed, relationer, åbenhed, struktur, legen og forældresamarbejdet rigtig meget i mit daglige arbejde som børnehaveklasseleder.

Jeg står som børnehaveklasseleder og kigger ud over flokken. Jeg nyder at have dem alle tilbage i klassen, men jeg oplever desværre noget, som ikke var så udpræget før vi blev hjemsendt. 

"Skaderne" som jeg vil mene, at nogle elever har pådraget sig i hjemmeskolen, ses tydeligt når klassen få en opgave, hvor de f.eks. skal arbjede med en selvstændig opgave. "Time Timeren" er sat, så eleverne kan følge med i, hvor lang tid der skal arbejdes med den pågældende opgave, alligevel oplever jeg ret hurtig, at nogle af eleverne hænger ind over bordet......  Jeg ser, at de opgiver for let, har svært ved at holde sig i gang, kan ikke se meningen med opgaven og syntes det er kedeligt. 

Jeg oplever desværre, at nogle elever helt har mistet humøret - og har svært ved  at finde glæden ved skolearbejdet. Indholdet i skoledagen er blevet "kedelig" - der er for lidt underholdning!

Det kræver lidt ekstra, at give træningsøvelser med børnestavning, matematik og bogstaver, hvis det skal måles med farverige computerspil og i det hele taget "hvad har jeg lyst til" mentaliteten.

Jeg har altid for øje, at den enkelte elev skal udfordres og opleve mestring både fagligt og socialt. Men lige nu ser jeg elever, der kun kræver mad og underholdning for at komme igennem skoledagen.