Blog

Når regeringen tvinger os til discountundervisning

Regeringen har for et par dage siden præsenteret deres forslag til næste års finanslov. I det er statens tilskud til professionshøjskolernes materialesamlinger kraftigt beskåret. 41 millioner..... 41.............Det giver efter min bedste overbevisning ingen mening.

Publiceret Senest opdateret

Kommunerne er fattige og skolerne er fattige….

Lokalt på de enkelte skoler spares der på bøger og på konkrete materialer…

Og nu vil man så også spare på muligheden for at disse kan lånes gratis hos det lokale CFU.  41 millioner.....41...... Hvad er der så tilbage?

Professionshøjskolernes materialesamlinger giver os muligheder. Muligheder vi ikke selv har budget til på vores lokale skoler. Muligheder vi har behov for, for at kunne lykkedes med vores undervisning.

CFU’s romaner bliver hurtigt udlånt og flere står på venteliste, allerede før de går på sommerferie.

Micky Bøgvad Lindharth, matematiklærer og matematikvejleder

Gennem dette forslag fjerner man muligheder for, at lærerne kan tænke ud af boksen. Man fjerner muligheder for at kunne inddrage fede konkrete materialer til den daglige undervisning, som netop hjælper til at skabe rammer for oplevelse, fordybelse og virkelyst, så eleverne udvikler erkendelse og fantasi. 

Man fjerner en mulighed for at kunne spare med dygtige konsulenter, der i den grad har fingeren på pulsen i forhold til ny litteratur, bogsystemer og materialer. Det er simpelthen så ærgerligt.

Micky Lindharth

Mit navn er Micky Bøgvad Lindharth. Jeg er uddannet matematiklærer og matematikvejleder. Jeg har en stor interesse for regnestrategier hvilket store dele af min blog derfor vil omhandle. Noget der også optager mig er hvordan vi kan motivere eleverne og skabe rum til at lære matematik.

Allerede i dette skoleår har jeg booket 3 materialekasser til min matematikundervisning – og jeg er ikke færdig med at booke endnu. Men jeg skal være hurtigt for ikke at ende på en venteliste. Der er kamp om materialerne.

Dansklærerne tager sig til hovedet. Allerede inden skoleåret slutter i juli, bliver de nemlig nødt til at have planlagt, hvad de skal næste skoleår. CFU’s romaner bliver hurtigt udlånt og flere står på venteliste, allerede før de går på sommerferie.

I forberedelsesugen efter sommerferien brugte vores matematikfagteam en hel dag på CFU. En hel dag til fordybelse hvor der i den grad blev tænk faglige tanker. Faglige tanker der i sidste ende tilgodeser alle elever. Årsplanerne blev lavet og konkrete materialer blev bestilt i samarbejde med de lokale CFU-konsulenter, som kunne støtte og guide os så vores undervisning blev skarpere. 

Jeg står nu markant bedre stillet i forhold til min undervisning takket være CFU. Den mulighed fratages med dette forslag og konsekvensen her af kan blive discountundervisning.

Undervisning kan ikke planlægges og udføres uden professionshøjskolernes materialesamlinger.

Hvis man vælger at skære på statens tilskud til professionshøjskolernes materialesamlinger, så vælger man endnu engang at nedprioritere folkeskolen og de muligheder, der er for at lykkedes og lave god undervisning.