Blog

Glimt fra et lærerliv på sosu

Blog

Dansklæreren i aktion

Tove Ditlevsen og præsentationsportfolioer plus det løse

Publiceret

Sidste uge var som sagt ikke lig ferie til mig, men jeg endte da fredag med at arbejde hjemme, da 1/3 del af min børneflok var syg. Jeg brugte arbejdsdagen på at give feedback til mit danskhold, som netop havde afleveret den anden ud af tre større opgaver, de skal udarbejde for at kunne gennemføre dansk på D-niveau.

Glimt fra et lærerliv på sosu

Jeg hedder Dorthe og jeg bor i Herning med min familie. Jeg blev uddannet lærer i 2009, og har siden brugt 12 år på SOSUMV. Før dette var jeg en kort tur forbi folkeskolen og har sideløbende haft forskellige jobs i museums- og undervisningsverdenen. Jeg har linjefag i dansk, historie, billedkunst og engelsk og bruger dem alle i mit arbejde på en eller anden måde. Jeg blogger om mit arbejdsliv som lærer på en sosu-uddannelse.

Når du ansøger om optagelse på skolen, skal du have gennemført dansk og matematik svarende til 9 klasse eller vurderes egnet gennem en optagelsesprøve. Har du allerede et højere niveau i dansk fx C, skal du have valgfag, men har du ikke minimum et D niveau, så skal du have dansk på grundforløbet. Det er der, hvor en del af eleverne møder mig.

Det varierer, hvor mange elever, der skal have dansk på et hold. For tiden har jeg et hold med fem elever, men jeg har også haft hold med 25 elever. Nogle af dem kommer lige fra folkeskolen og har fundamentet i orden, mens andre ikke har haft dansk i 35 år. Det kan være en udfordring, men vi kommer som oftest i mål.

For tiden har jeg et hold på 6 elever. Der er en enkelt elev i starten af 20erne, men resten er mellem 34 og 55. Det er kun kvinder og halvdelen har andet modersmål end dansk. Det er et hold med en utrolig gejst og som synes det er spændende med dansk, så vores kemi fungerer og tiden flyver. Når det er situationen, så er det jo et dejligt supplement til undervisningen at rette elevopgaver. For andre hold er det lidt mere op ad bakke med motivationen og min motivation for feedback ligeså.

Eleverne har i snit seks lektioners dansk i ugen i 20 uger. Efter ca. 15 uger er der udtræk mellem dansk og naturfag og udtrækkes dansk, skal eleverne til eksamen i det.

Undervejs i danskforløbet arbejder vi med forskellige danskfaglige aspekter. Vi arbejder en del med analyse, tekstforståelse og tekstskabelse, men jeg forsøger altid at finde en vinkel til det fag de er ved at uddanne sig til. Det skyldes på den ene side at den bekendtgørelse vi er underlagt dikterer det, men også fordi det er nemmere for eleven at se meningen i at have dansk.

Jeg starter som oftest dansk ud med et minitema, hvor vi får taget hul på forskellige genrer. Er det GFSOSU, er det næsten altid Tove Ditlevsen. Ud over det omfattende materiale der findes om hende, er det også et emne der altid optager eleverne, og det er jo altid et godt udgangspunkt til at kickstarte et fag. Derefter beskæftiger vi os med tre større emner fx baggrundsartikler/portrætartikler, kunstbilleder og noveller. Når vi kommer til eksamen, er det også de tre genrer, der er repræsenteret i ekstemporalteksterne.

Udover at analysere genrerne skal eleverne aflevere tre større opgaver; en portrætartikel, en kunstbilledanalyse og en selvskrevet novelle. Ud af de tre skal de udvælge to der er eksemplariske for deres arbejde med dansk på GF. Disse to udgør deres præsentationsportfolio, som de skal aflevere for at have gennemført faget uanset om de skal til eksamen. Skal de til eksamen, er præsentationsportfolioen en del af deres eksamen.

Når jeg læser det her, kan jeg godt se at det måske er kompliceret, så jeg tænker at jeg venter med at forklare eksamen til en anden gang. Det pågældende hold har alligevel udtrukket naturfag, så jeg er ”off the hook” denne gang.