Blog

Glimt fra et lærerliv på sosu

Blog

Lærer: I næste uge er det min tur til at komme i praktik

At opleve sit arbejde fra et elevperspektiv er en mulighed for at komme sit fag nærmere. Lærer på Social- og Sundhedsskolen Midt- og Vestjylland ser frem til, at hun i næste uge får mulighed for selv at komme i praktik.

Publiceret Senest opdateret

For et par uger siden afsluttede mit hold deres grundforløb, og de fleste er nu videre på vores hovedforløb til enten SSA og SSH. Andre har valgt andre veje eller skulle på barsel.

Glimt fra et lærerliv på sosu

Jeg hedder Dorthe og jeg bor i Herning med min familie. Jeg blev uddannet lærer i 2009, og har siden brugt 12 år på SOSUMV. Før dette var jeg en kort tur forbi folkeskolen og har sideløbende haft forskellige jobs i museums- og undervisningsverdenen. Jeg har linjefag i dansk, historie, billedkunst og engelsk og bruger dem alle i mit arbejde på en eller anden måde. Jeg blogger om mit arbejdsliv som lærer på en sosu-uddannelse.

I den måned der er mellem det grundforløb og de næste som starter 4/5, har jeg andre opgaver. Jeg har vikardækket for ferierende kolleger, haft mit danskhold, haft brobygning osv. Tiden går hurtigt, og det er nu, jeg har mulighed for at forberede mig på den næste periode, hvor jeg får et presset skema.

Så i næste uge starter jeg i en uges praktik på et plejehjem, hvor mit mål er at få et mere konkret billede af, hvad det er for nogle arbejdsopgaver vores elever har, og hvordan kulturen er på en sosuarbejdsplads anno 2023.

En af udfordringerne ved at være lærer på en erhvervsskole er, at jeg ikke har haft uddannelsens grundstof i hænderne.

Jeg har ikke udøvet professionel pleje overfor et andet menneske, oplevet arbejdsgange, problemstillinger, etiske dilemmaer osv. IRL. Når jeg står med eleverne i klasserummet, så er det mig, der repræsenterer teorien og dem, der repræsenterer praksis. Det kan der komme noget lærerigt ud af for os begge, men jeg føler, at det er på tide, at jeg (igen) kommer ud og se den praksis, alle snakker så meget om:-).

Jeg skal på et plejehjem her i Herning, hvor jeg helt sikkert kommer til at møde tidligere elever. Jeg glæder mig til at se dem in action og ved, at vi kan have snakke om det, som er svært, for vi har gode relationer.

Plejehjemmet er et stort plejehjem med mange afdelinger, så der er grobund for at samle en masse viden op undervejs. Der er også en afdeling for borgere med Huntingsons Khorea, som er en sygdom med en stor forekomst her på egnen.

I forhold til fag dansk, så vil jeg forsøge at undersøge, hvordan jeg kan trække noget med hjem til danskfaget, så det kan bindes endnu bedre fast til elevernes praksis.

Jeg forestiller mig, at der må være noget ift. kommunikationen på arbejdspladsen, sangene når synges og nogle emner der behandles i den litteratur jeg anvender. Sikkert mere når jeg står derude.

Hvis det bliver, som sidst jeg var i praktik, for nu mange år siden, så bliver det også en udmattende opgave.

Man er træt når man kommer hjem, nok ligesom vores elever er efter en lang skoledag.