Blog

Glimt fra et lærerliv på sosu

Blog

Den afsluttende opgave

Publiceret Senest opdateret

I disse uger afslutter mit hold deres grundforløb. De har brugt omkring 19 uger indtil videre og om en lille uge, har de færdiggjort den første del af deres uddannelse. Selvom man er næsten 50 år gammel, kan det være en stor ting at komme så langt med en uddannelse man altid har anset som værende over ens niveau. Det er vigtigt at huske på.

Glimt fra et lærerliv på sosu

Jeg hedder Dorthe og jeg bor i Herning med min familie. Jeg blev uddannet lærer i 2009, og har siden brugt 12 år på SOSUMV. Før dette var jeg en kort tur forbi folkeskolen og har sideløbende haft forskellige jobs i museums- og undervisningsverdenen. Jeg har linjefag i dansk, historie, billedkunst og engelsk og bruger dem alle i mit arbejde på en eller anden måde. Jeg blogger om mit arbejdsliv som lærer på en sosu-uddannelse.

I de sidste to uger af grundforløbet skriver eleverne en opgave, som er deres forberedelse til eksamen. Opgaven tager udgangspunkt i en case, som ligner den hverdag de møder som elever, når de er i praksis. På baggrund af casen skal eleverne vælge et scenarie, som kort sagt er en situation, de kan møde ind til en tilfældig dag på arbejde. Scenariet kunne fx være, at eleven finder beskidt vasketøj på gulvet og en borger, der er virker nedtrykt og ensom.

For at behandle sit scenarie skal eleven udvælge nogle af de kompetencemål, der ligger til faget, som hun skal bruge til at demonstrere sin faglighed først skriftligt og så senere mundtligt.

Det lyder nok lidt kringlet, men et eksempel på et kompetence mål kunne være:

" Eleven kan i kendte situationer varetageafbrydelse af smitteveje og reflektere over enkle måder at overholde hygiejniske retningslinjer"

Så man skal forestille sig, at når der ligger beskidt vasketøj på gulvet, så skal eleven kunne redegøre for hvordan hun går i gang med den opgave, det er at få styr på vasketøjet ved at bruge sin teoretiske viden om smitteveje, mikroorganismer osv.

Så kunne man sige at "hun losser bare tøjet i maskinen", men hvis der nu er afføring på tøjet, så bliver det ikke rent ved 30 grader, som vaskeanvisningen siger. Så her er man nødt til at bruge den kommunikationsteori man har lært og samtidig have respekt for borgerens selvbestemmelsesret. Hvis borger siger nej, til en højere temperatur, står eleven pludselig overfor et etisk dilemma, for man kan blive syg af E-Coli bakterier og ældre mennesker er ofte svækkede i forvejen, men man må respektere at borgeren selv må bestemme.

Udover en opgave på 3-5 sider, skal eleverne udarbejde et praksiseksempel. Det går ud på at de skal skuespille eller filme dem selv udføre faget. Nogle har statister med inde til eksamen, mens andre filmer dem selv i aktion. Jeg synes det fungerer bedst med at filme, for det kan opleves lidt akavet med et skuespil og der er altid nogle ubekendte, man ikke kan forudse.

Filmen skal vare mellem 1-2 minutter og skal inddrages i eksaminationen.

Opgaven skal afleveres i dag og i de næste par dage følger diverse småtterier for at blive klar. Fredag venter eksamen.