Lars Drud

Blog

Skolestart

Skolestof er blevet spagt mediestof.

Publiceret Senest opdateret

Lars Drud

Min hensigt er ikke finde sandheder, men netop at pege på spørgsmål og problematikker, samtidig med at jeg vil forsøge at forklare, udlægge og reducere den kompleksitet, som omgiver Folkeskolen. Det sker ud fra mit afsæt, min praksiserfaring fra 12 år som lærer, 26 år som skoleleder på tre skoler, og den teoretiske videreuddannelse som cand. pæd. i almen pædagogik, master i ledelse med særlig fokus på specialpædagogik og tilgange til undervisning og forskning fra bl.a. opgaven som beskikket censor på læreruddannelsen, pædagoguddannelsen og PD-uddannelser i specialpædagogik. Kan kontaktes på lars.drud@gmail.com

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Skolestof er godt mediestof hele året for professionelle, forældre, interessenter og politikere. Men specielt i forbindelse med skolestarten i august har der været tradition for, at indlæggene vælter frem. Således også i år.

Ud fra min betragtning er der sket noget i år set i forhold til for 10 til 15 år siden.

For 10 - 15 år siden kaldte man ugen omkring skolestarten for Folkeskolens spanking-uge. De mange mange indlæg i medier handlede dengang om at kritisere Folkeskolen.

I år synes jeg det har været tamt, spagt, ja nogle gange næsten positivt. Måske ser jeg forkert, måske har jeg ret.

For hvis jeg har ret, skulle det så være den årsag, at mange kritikere har give op overfor Folkeskolen - eller at det faktisk går ret godt?

Hvad læste jeg?

VIVE fremdrog en undersøgelse, som viste, at de børn, som havde en svær skolestart og trives dårligt der - de fik det også svært senere i skolelivet. Ja. OK.

Det er altid godt med et vertikalt perspektiv, og der er brug for større samstemthed mellem skolens fordringer og børnenes skolekompetencer.

Havde undersøgelsen imidlertid vist det modsatte, at det var de børn, som klarede sig godt i skolestarten, som fik det svært senere i skolelivet, ville vi nok være mere opmærksomme. Sådan er der så meget med undersøgelser.

Det Radikale Venstre kom med et forslag om at sætte en milliard mere af til Folkeskolen. Flere partier fulgte op. Den milliard falder et tørt sted og skal være velkommen.

Der er startet en ny privatskole i Odense. Den hedder FUND, for den har som grundlag det menneskesyn, at alle børn er et “fund”. De lægger vægt på trivsel og er prøve- og karakterløs.

En mor meldte straks sine to børn ind i skolen. Som hun selv udtrykte i Fyns Stifttidende havde den ene det svært på prøver og test, og havde det svært med præstationsskolen. Den anden var med moderens udtryk en kreativ vildbasse.

Til lykke med skolestarten FUND.

I Odense havde Niels Munkholm Rasmussen et kort og præcist indlæg i samme avis om forskellen mellem det angelsaksiske og det germanske/kontinentale skolesyn. Tak for det supergode indlæg.

Den åbne skole, som måske et det bedste tiltag, som reformen gav, bliver ikke brugt. Firmaer, foreninger m.v. tilbyder sig, men skolen kommer ikke ud. Måske er det dét, den ekstra milliard kroner skal bruges til.

Det handlede også om noget andet end om Folkeskolen. 10 % af efterskoleeleverne dropper ud undervejs. Det er et stort tal, og det kan der være mange bekymrende grunde til. Måske er det de børn, som er blevet lagt forkert i seng, da de var små. Det kunne VIVE undersøge.

Og så hørte jeg sådan helt privat, at der til to ledige stillinger på efterskoler var henholdsvis 100 og 250 ansøgere. Samtidig meddelte medierne, at der var rigtig mange lærerstillinger, som blev besat af ikke-læreruddannede. Nogle medier skrev 20 %, andre 16 %. Men for mange under alle omstændigheder. Er det en flugt fra Folkeskolen?

Så kom jeg uforvarent alligevel til at komme med lidt negativt om Folkeskolen.

God skolestart.