Ulla Hjøllund Linderoth

Blog

Fra os til jer: Nye eksempelprøver i naturfagene

Ventetid, usikkerhed og forventningens glæde. Uanset hvordan ventetiden har været, er de nye eksempelprøver klar til elever og lærere.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

For tre uger siden blev det offentliggjort, at der til sommer er nye digitale prøver i naturfagene. Vi er i Opgavekommissionen i naturfag glade for at kunne præsentere dugfriske eksempelprøver i hvert af fagene geografi, biologi og fysik/kemi.

Ulla Hjøllund Linderoth

Uddannet biolog og har i mange år været lektor ved Læreruddannelsen Silkeborg samt naturfagskoordinator i Silkeborg Kommune. Nu selvstændig naturfagskonsulent, som blandt meget andet afholder naturfagskurser for lærere, er beskikket censor ved den fælles naturfagsprøve og i perioder underviser i udskolingen. Desuden formand for Undervisningsministeriets Opgavekommission i naturfag, med til at skrive læremidlet Xplore og med til at udvikle Naturkraft som oplevelsesarena. Se www.naturfagskonsulenten.dk. På bloggen vil jeg diskutere de strømninger, som berører naturfagene, og som er med til at udvikle en til stadighed nytænkende og spændende undervisning. Samtidig vil jeg give inspiration og konkrete værktøjer til en faglig og fagdidaktisk velfunderet undervisning i naturfag.

Hvad siger eleverne?

Eksempelprøverne er blevet testet på 9.klasseselever og er blevet taget rigtig godt imod. Generelt oplever eleverne, at der med 60 minutter, fremfor 30 minutter, er tilstrækkeligt tid til at nå igennem opgaverne. Prøvens omfang er udvidet til 75-80 spørgsmål mod de tidligere 50-55, så der er mere tid til de enkelte spørgsmål.

Inddragelse af video og animationer ser mange elever som et positivt træk. De er vant til at hente informationer gennem disse udtryksformer og er fortrolige med det. Når undersøgelser vises som video ligner det den daglige undervisning og bliver dermed virkelighedsnært for eleverne.

Eleverne finder også tryghed i, at udtrykket i prøverne, i højere grad end tidligere, ligner de digitale prøver fra de andre fag.

Fordele som lærer

En af intentionerne med de nye digitale prøver har været at skabe en tættere kobling til fællesprøven i naturfag. Derfor arbejdes der med samme vurderingskriterier. De digitale prøver består af kompetencebaserede opgaver. Prøvens tre temaer fokuserer på henholdsvis undersøgelser, modellering og perspektivering og argumentation. Når man som lærer underviser kompetencebaseret, vil man derfor kvalificere sine elever til begge prøver. Dermed ikke sagt, at de to prøveformer er ens, for der er naturligvis elementer, man kan prøve eleverne i mundtligt og ikke skriftligt – og omvendt.

Relevante links

Link til eksempelprøverne:

https://xn--testogprver-ngb.dk/eksempel

Link til prøvebekendtgørelsen: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=211196&fbclid=IwAR3E5Ww3r2xYSjGsbl24hq9bACjziBXxLrKfgrXIt7vvkM76Wl85vtZHSBA#id441fe2ee-13ce-4486-ae4b-942b721eb697

Prøvevejledningen er under udarbejdelse. En foreløbig ligger på testogprøver.dk fra d. 13. december.