Blog

Nye muligheder for fællesfaglige fokusområder

Kost, klima og madkultur

Publiceret Senest opdateret

Det faglige indhold i de fællesfaglige fokusområder er ikke længere bundet op på specifikke temaer. Stadig skal fagene geografi, biologi og fysik/kemi dog kunne se dig ind i fokusområderne, men hvor det i starten af udskolingen er tilstrækkeligt med to samarbejdende naturfag. Det væsentlige er til gengæld nu, at eleverne skal have mulighed for at inddrage teknologi, skal kunne lave undersøgelser i nærområdet og/ eller arbejde med interessemodsætninger.

Ulla Hjøllund Linderoth

Jeg er uddannet biolog og har i mange år været lektor ved Læreruddannelsen Silkeborg samt naturfagskoordinator i Silkeborg Kommune. Nu er jeg selvstændig naturfagskonsulent, hvor jeg afholder naturfagskurser for lærere, er beskikket censor ved den fælles naturfagsprøve og i perioder underviser i udskolingen. Desuden er jeg formand for Undervisningsministeriets Opgavekommission i biologi og er forfatter på læremidlet Xplore. Jeg indgår desuden i forskellige naturfaglige projekter: Se naturfagskonsulenten.dk På bloggen vil jeg diskutere de strømninger, som berører naturfagene, og som er med til at udvikle en til stadighed nytænkende og spændende undervisning. Samtidig vil jeg give inspiration og konkrete værktøjer til en faglig og fagdidaktisk velfunderet undervisning i naturfag.

De officielle Kostråd – godt for sundhed og klima

“Kostråd, klima og madkultur - nu og i fremtiden” er overskriften på et fællesfagligt undervisningsforløb, som er målrettet naturfagene i udskolingen.

Madvaner, madkultur og fødevareproduktion er tæt forbundne og selvom vejen fra jord til bord nogle gange er længere end andre, så er der en stærk sammenhæng mellem de to. Vi som forbrugere spiser det, der bliver produceret – og fødevareproducenterne producerer det, vi gerne vil spise.

Afsæt i kompetenceområderne

Formålet med undervisningsforløbet er, at eleverne opnår større forståelse og viden om sammenhængen mellem den mad vi spiser, vores sundhed og klimaet. Eleverne arbejder bredt indenfor kompetenceområderne. Det sker gennem arbejde med fagtekster, forskellige animationer og små film, undersøgelser i laboratoriet, cases, modelleringsøvelser, perspektiverende aktiviteter og en quiz.

Forløbet kan bruges i sin helhed som et fællesfagligt forløb og munde ud i videre arbejde med selvvalgte problemstillinger og arbejdsspørgsmål, eller det kan arbejdes med i uddrag.

Perspektiverende elementer

Det kan være svært at konkretisere perspektiveringskompetencen. I forløbet er det eksempelvis gjort ved at lave en konkret ramme for fremtidige kostråd, som Fødevarestyrelsen kunne finde på at formulere dem. Her kan eleverne vælge at fokusere på produktion af afgrøder i havet for at mindske det landområde, som bruges på landbrug. De skal tegne kostråd og beskrive dets relevans for både sundhed, klima og madkultur.

Kostråd, klima og madkultur – nu og i fremtiden er målrettet naturfagsundervisere i fællesfaglige forløb. Materialet er udarbejdet af Fødevarestyrelsen og Madkulturen med hjælp fra Naturfagskonsulenten og Gyldendal. Materialet er gratis tilgængeligt og kan findes på Gyldendals fagportal: naturfagsprøven.gyldendal.dk. Find materialet direkte her