Ulla Hjøllund Linderoth

Blog

Nye digitale prøver i naturfagene til sommer

De har været undervejs længe, men nu er det ganske vist. De nye kompetencebaserede digitale prøver i fagene er nu vedtaget. Tidsrammen udvides til en time, og eleven har mere tid til opgaveløsning.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

I Regeringens Naturvidenskabsstrategi fra marts 2018 blev det annonceret, at de digitale prøver i geografi, biologi og fysik/kemi ville blive styrket og prøve eleverne fagligt mere i bredden og i dybden. Siden har vi i Opgavekommissionen for naturfag arbejdet på en form, som nu er vedtaget, og som er gældende for de elever, der skal til prøve til sommer.

Ulla Hjøllund Linderoth

Uddannet biolog og har i mange år været lektor ved Læreruddannelsen Silkeborg samt naturfagskoordinator i Silkeborg Kommune. Nu selvstændig naturfagskonsulent, som blandt meget andet afholder naturfagskurser for lærere, er beskikket censor ved den fælles naturfagsprøve og i perioder underviser i udskolingen. Desuden formand for Undervisningsministeriets Opgavekommission i naturfag, med til at skrive læremidlet Xplore og med til at udvikle Naturkraft som oplevelsesarena. Se www.naturfagskonsulenten.dk. På bloggen vil jeg diskutere de strømninger, som berører naturfagene, og som er med til at udvikle en til stadighed nytænkende og spændende undervisning. Samtidig vil jeg give inspiration og konkrete værktøjer til en faglig og fagdidaktisk velfunderet undervisning i naturfag.

Kompetencebaserede digitale prøver

For at lave en tættere kobling mellem fællesprøven i naturfag og de digitale udtræksprøver i naturfagene, arbejdes der nu ud fra samme vurderingskriterier. De digitale prøver består af kompetencebaserede opgaver. Prøven er delt i tre temaer og fokuserer på henholdsvis undersøgelseskompetence, modelleringskompetence og perspektivering og argumentation. Temaerne har naturligvis et fagligt relevant afsæt, som tilsammen kommer bredt omkring i færdigheds- og vidensområderne for de enkelte fag.

Videoer og animationer

I de nye prøver optræder i nogle opgaver videoer og animationer. På den måde er det muligt at arbejde mere virkelighedsnært med undersøgelser og anvende andre typer af modeller end i den hidtidige prøve.

Eleverne vil opleve, at opgavetyperne er de samme som tidligere, men med ovenstående vil prøven have et andet afsæt og helt tydeligt være styrket.

Eksempelsæt som forberedelse til sommer

Der er udviklet et eksempelsæt i hvert fag. Disse vil snart være tilgængelige for skolerne, så elever og lærere kender til formen, før prøven til sommer. Elever, der går til prøve december/januar går op efter den gamle prøve.

Link til prøvebekendtgørelsen: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=211196&fbclid=IwAR3E5Ww3r2xYSjGsbl24hq9bACjziBXxLrKfgrXIt7vvkM76Wl85vtZHSBA#id441fe2ee-13ce-4486-ae4b-942b721eb697