Ulla Hjøllund Linderoth

Blog

Hvem styrer den naturfaglige dannelse i Danmark?

Er en smeltedigel af fonde, ministerier, læreruddannelsernes mål og middel, lærerens autonomi og elevernes egenrådighed den rette cocktail for elevernes naturfaglige dannelse?

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Kampen om fondsmidler

Ulla Hjøllund Linderoth

Uddannet biolog og har i mange år været lektor ved Læreruddannelsen Silkeborg samt naturfagskoordinator i Silkeborg Kommune. Nu selvstændig naturfagskonsulent, som blandt meget andet afholder naturfagskurser for lærere, er beskikket censor ved den fælles naturfagsprøve og i perioder underviser i udskolingen. Desuden formand for Undervisningsministeriets Opgavekommission i naturfag, med til at skrive læremidlet Xplore og med til at udvikle Naturkraft som oplevelsesarena. Se www.naturfagskonsulenten.dk. På bloggen vil jeg diskutere de strømninger, som berører naturfagene, og som er med til at udvikle en til stadighed nytænkende og spændende undervisning. Samtidig vil jeg give inspiration og konkrete værktøjer til en faglig og fagdidaktisk velfunderet undervisning i naturfag.

Om få dage er der ansøgningsfrist hos en af de store fonde. I det hele taget søges mange fonde, for at man på skoler, læreruddannelsessteder og andre steder med naturfaglig kapacitet kan få midler til at leve sine naturfaglige drømme ud. Spørgsmålet er, om fondene gennem deres udvælgelsesproces favoriserer noget eller nogen i en retning, som ikke stemmer overens med bestemmelserne fra Børne – og Undervisningsministeriet og den hverdag i skolerne, som kan og bør forædles.

Hvem bør sidde på pengekassen?

Det er ikke nyt at rejse dette spørgsmål, og der findes nok ikke et entydigt svar. Alternativt kunne et scenarie være et ministerium, som både formulerede mål og retning og gav solid økonomisk opbakning til initiativer, som understøttede dette. Man kunne også forestille sig flere midler lokalt, så læreruddannelsessteder og skoler i højere grad selv kunne sætte initiativer i gang, som havde som mål at styrke den naturfaglige dannelse samt interesse og motivation for naturfagene.

Hurra for smeltediglen

Initiativerne til udvikling af den naturfaglige dannelse ligger i dag flere steder. Måske er netop dette vilkår med til at forædle interessen for naturfagene. Så længe én af parterne ikke styrer alt, er der mulighed for at bevare integriteten og lysten til at samarbejde på tværs.

Til fondenes forsvar skal siges, at der ofte lægges op til en høj grad af samarbejde mellem uddannelsessteder, på tværs af det offentlige og private og ofte også inddrager øvrige borgere. Bredt samarbejde kan styrke naturfaglig indsigt og kompetence helt ud i enhver afkrog, både geografisk, menneskeligt og interessemæssigt.

Lad os i fællesskab trække på det fælles, nemlig at forædle naturfagene!