Ulla Hjøllund Linderoth

Blog

Handlekompetence kræver viden og indsigt

Naturfagene befinder sig i en tid med stort fokus på naturfaglig kompetence, men hvordan balanceres viden og kompetencer?

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Viden og kompetencer

Ulla Hjøllund Linderoth

Uddannet biolog og har i mange år været lektor ved Læreruddannelsen Silkeborg samt naturfagskoordinator i Silkeborg Kommune. Nu selvstændig naturfagskonsulent, som blandt meget andet afholder naturfagskurser for lærere, er beskikket censor ved den fælles naturfagsprøve og i perioder underviser i udskolingen. Desuden formand for Undervisningsministeriets Opgavekommission i naturfag, med til at skrive læremidlet Xplore og med til at udvikle Naturkraft som oplevelsesarena. Se www.naturfagskonsulenten.dk. På bloggen vil jeg diskutere de strømninger, som berører naturfagene, og som er med til at udvikle en til stadighed nytænkende og spændende undervisning. Samtidig vil jeg give inspiration og konkrete værktøjer til en faglig og fagdidaktisk velfunderet undervisning i naturfag.

Viden er en forudsætning for at opnå færdigheder og kompetencer. Man skal have noget at udøve færdighederne på, og noget at være kompetent indenfor. Nogle gange oplever jeg dog, og også i min egen undervisning, at viden kan risikere at blive nedprioriteret. Ikke underligt, når man, som lærer, hurtigt oplever stof- og kompetencetrængsel i naturfagene. Et af folkeskolens mål er at udvikle elevernes mulighed for at tage stilling og handle. De skal altså udvikle handlekompetence. Men kan handlekompetence udvikles uden et grundlag af viden?

En øjenåbner

I samarbejde med Plastindustrien har jeg været med til at udvikle læringsspillet Tjek på plast. Spillet kan fungere som en samtalestarter indledningsvist i et forløb om plast, og det var i den ånd, jeg prøvede spillet, som andre havde lavet et udkast til. Det overraskende var, at jeg mødte spørgsmål om plast, hvor det korrekte svar kom bag på mig. Der var noget, jeg ikke vidste, hvilket der i sig selv ikke er noget odiøst i! Derimod oplevede jeg, hvordan viden ofte er en forudsætning for at tage kvalificeret stilling og ikke skabe myter omkring et vidensområde.

Aflivning af myter

Under udviklingen af læringsspillet, er jeg blevet mindet om, hvordan et solidt vidensgrundlag skaber et fundament for udvikling af kompetencer, herunder evnen til at tage stilling og handle. For mine elevers vedkommende fik de mange aha-oplevelser, fx at biobaseret plast ikke kan nedbrydes i naturen, men skal omdannes på særlige anlæg. Og i dette tilfælde netop en viden, som kan påvirke fremtidige handlinger.

Til læringsspillet er der udviklet et sammenhængende naturfagligt undervisningsforløb, som er oplagt at bruge som fællesfagligt fokusområde. Læs mere her: www.plast.dk/tjekpaaplast