Blog

Foto: Ulla Hjøllund Linderoth

Glem ikke naturglæden

Prioriter tid til fordybelse

Publiceret Senest opdateret

I en tid med Fælles Mål, forestående prøver og bindende læseplaner med et tæt pakket naturfagligt indhold, kan man nemt glemme det, der måske er allervigtigst. Fokus på prøver og fagligt indhold kan gå ud over den umiddelbare glæde ved naturen og lysten til bare at lege, og at blot være og gøre uden mål og med.

Ulla Hjøllund Linderoth

Jeg er uddannet biolog og har i mange år været lektor ved Læreruddannelsen Silkeborg samt naturfagskoordinator i Silkeborg Kommune. Nu er jeg selvstændig naturfagskonsulent, hvor jeg afholder naturfagskurser for lærere, er beskikket censor ved den fælles naturfagsprøve og i perioder underviser i udskolingen. Desuden er jeg formand for Undervisningsministeriets Opgavekommission i biologi og er forfatter på læremidlet Xplore. Jeg indgår desuden i forskellige naturfaglige projekter: Se naturfagskonsulenten.dk På bloggen vil jeg diskutere de strømninger, som berører naturfagene, og som er med til at udvikle en til stadighed nytænkende og spændende undervisning. Samtidig vil jeg give inspiration og konkrete værktøjer til en faglig og fagdidaktisk velfunderet undervisning i naturfag.

De fleste naturfagslærere vil nok nikke genkendende til oplevelsen af stoftrængsel i deres fag. Det gælder natur/teknologi, hvor udskolingslærere kalder på et indgående arbejde med og kendskab til kompetenceområderne, før eleverne starter i udskolingen. Og det gælder lærere i biologi, geografi og fysik/kemi, hvor eleverne skal gøres klar til to prøveformer, og hvor der både skal undervises indenfor de enkelte fag og på tværs af fagene.

Udvikling af naturglæde

Naturens forarmelse og tab af biodiversitet er en af tidens største udfordringer. Også i Danmark har vi mange ønsker til, hvordan vi skal bruge naturen, og det harmonerer ikke altid med den rene naturoplevelse. For at udvikle naturglæde, er det helt centrale, at børn og unge kender naturen. De skal være fortrolige med den, have lyst til at færdes i den og kende til mange af dens arter. Der er sat mange initiativer igang, som på forskellige måder styrker kendskabet til naturen, og det er fantastisk vigtigt, at vi som voksne omkring børn og unge går forrest og lader vores egen naturglæde smitte af på børn og unge.

Plads til lyst og nysgerrighed

"Less is more" er noget, jeg flere gange har tænkt, når jeg har taget eleverne med til søen for at undersøge smådyr. Også når vi den efterfølgende biologitime har gjort det samme, fordi den første undervisningsgang udelukkende gik med at lære udstyret at kende og finde nogle få dyr. Vi blev nødt til at komme igen for at kategorisere smådyr ved brug af en bestemmelsesnøgle og måle de abiotiske faktorer. Lysten til at undersøge søen, og de mange interesserede spørgsmål det afføder, kan man ikke altid springe over. Det er her, jeg tænker ved mig selv, at undervisningen måske ikke hver gang når så bredt omkring, som jeg kunne tænke mig. Til gengæld kommer vi mere i dybden med stoffet. Kendskabet til naturen og naturglæden kan ikke forceres. Det er her, jeg tænker "Less is more".