Blog

Illustration fra eksempelprøve i biologi
Illustration fra eksempelprøve i biologi

Nye eksempelprøver i naturfag

Længe ventede eksempelprøver er nu tilgængelige

Publiceret Senest opdateret

Siden 2019 har de skriftlige prøver i naturfagene varet en time og været tredelt i forhold til kompetenceområderne. Det særlige er dog, at prøverne i naturfag har været aflyst de sidste tre år, så derfor har ingen elever været til prøve efter den nye form. Forhåbningen er, at det lykkes i maj 2023.

Ulla Hjøllund Linderoth

Jeg er uddannet biolog og har i mange år været lektor ved Læreruddannelsen Silkeborg samt naturfagskoordinator i Silkeborg Kommune. Nu er jeg selvstændig naturfagskonsulent, hvor jeg afholder naturfagskurser for lærere, er beskikket censor ved den fælles naturfagsprøve og i perioder underviser i udskolingen. Desuden er jeg formand for Undervisningsministeriets Opgavekommission i biologi og er forfatter på læremidlet Xplore. Jeg indgår desuden i forskellige naturfaglige projekter: Se naturfagskonsulenten.dk På bloggen vil jeg diskutere de strømninger, som berører naturfagene, og som er med til at udvikle en til stadighed nytænkende og spændende undervisning. Samtidig vil jeg give inspiration og konkrete værktøjer til en faglig og fagdidaktisk velfunderet undervisning i naturfag.

Prøvernes udformning

Prøverne indeholder nu videoer og animationer, hvilket giver nye muligheder i opgavernes udformning, fx ved at vise elever, som arbejder undersøgende i laboratoriet. Samtidig er de nye elementer med til at gøre det lidt stive format mere levende. Udover at vare 60 minutter fremfor 30, er antallet af spørgsmål udvidet fra ca. 50 til 75. Der er altså dobbelt op på tid men kun halvanden gange så mange spørgsmål.

Nye eksempelprøver til afprøvning

De prøver, som skulle have været afholdt i december 2021, ligger nu til afprøvning digitalt i en kortere periode på testogprøver.dk. Derudover ligger de på prøvebanken.dk. Eksempelprøverne giver mulighed for at se et eksempel på den skriftlige prøve i både geografi, biologi og fysik/kemi. De supplerer eksempelprøverne, som blev udarbejdet i 2019 ved prøvens indførelse.

Hvorfor "nye" prøver?

Prøven blev udviklet i kølvandet af Regeringens Naturvidenskabsstrategi, som udkom i marts 2018. Her var en af målsætningerne, at de skriftlige prøver skulle prøve eleverne mere i bredden og i dybden indenfor de enkelte naturfag.

Opgavekommissionerne

Indenfor hvert fag sidder vi tre opgaveudviklere. Vi er vilde med at udvikle prøver og samarbejder på tværs af naturfagene samtidig med, at vi er tro mod fagenes særkender.

Powered by Labrador CMS