Ulla Hjøllund Linderoth

Blog

Naturfagsprøverne aflyses - igen!

Overraskende er det måske ikke, men hvor er jeg oprigtig ærgerlig over, at begge naturfagsprøver i år aflyses. Udmeldingen kan få konsekvenser på flere planer.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Regeringens udmelding om prøverne

Ulla Hjøllund Linderoth

Uddannet biolog og har i mange år været lektor ved Læreruddannelsen Silkeborg samt naturfagskoordinator i Silkeborg Kommune. Nu selvstændig naturfagskonsulent, som blandt meget andet afholder naturfagskurser for lærere, er beskikket censor ved den fælles naturfagsprøve og i perioder underviser i udskolingen. Desuden formand for Undervisningsministeriets Opgavekommission i naturfag, med til at skrive læremidlet Xplore og med til at udvikle Naturkraft som oplevelsesarena. Se www.naturfagskonsulenten.dk. På bloggen vil jeg diskutere de strømninger, som berører naturfagene, og som er med til at udvikle en til stadighed nytænkende og spændende undervisning. Samtidig vil jeg give inspiration og konkrete værktøjer til en faglig og fagdidaktisk velfunderet undervisning i naturfag.

Der er været mange gisninger om, hvilke prøver der i år ville blive aflyst. De fleste havde nok forventet en vis form for justering i lyset af dette skoleårs fjernundervisning. Udmeldingen fra regeringens side er, at 9.klasses elever skal op til fire prøver i modsætning til normalt syv prøver. Det betyder desværre, at eleverne hverken skal op til fællesprøven i naturfag eller i de skriftlige udtræksprøver i geografi, biologi eller fysik/kemi.

Ret og rimeligt?

Jeg synes, det er forståeligt, at der skal ske en nedjustering af antallet af prøver. Det giver lærere mere plads til relationsarbejde, når de og deres elever vender tilbage til et fælles fysisk klasserum. Det er fuldt forståeligt, at der har skullet ske en justering, men jeg ærgrer mig rigtig meget over, at det igen i år er naturfagene, der ryger i bunken med aflyste prøver. Sidste år var udfaldet det samme, så vi får to år uden hverken den mundtlige naturfaglige fællesprøve eller de skriftlige udtræksprøver. Det er svært at undgå, at den oparbejdede erfaring med prøverne og samarbejdet omkring dem indenfor og på tværs af skoler kommer til at lide. Der bliver noget at samle op på, når prøverne næste gang skal afholdes.

Nye prøveformer og indholdselementer

De skriftlige udtræksprøver fik sidste år en anden udformning. Omfanget blev udvidet fra 30 til 60 minutter og fik indlejret video og animationer. Samtidig kører sideløbende en forsøgsprøve, som er udvidet til 90 minutter, er todelt og som desuden indeholder simuleringer. I forsøgsprøven skal eleverne desuden selv formulere svar i en stor del af opgaverne.

I undervisningen med de fællesfaglige fokusområder har der været en opblødning. Det er blevet mere frit hvilke fokusområder, man vil arbejde med, og som indgår i fællesprøven. Der har således været en række tiltag, som kunne have været spændende at følge, men som nu (igen) er sat på stand by.

Udgangsbøn

Jeg håber, der i kommuner og på skoler afsættes tid og ressourcer til at styrke fagteamarbejde i naturfagene, så den kompetencebaserede undervisning i naturfagene styrkes, og at naturfag som almendannende fag bibeholdes.

Læs mere her: https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2021/feb/210205-politisk-aftale-om-sommerens-proever-og-eksamener?fbclid=IwAR19anyM-FdAWkZjrfhisZAgdQasgeK8WQCj9cp5UrgWMaItvvMluH-vZmE