Ulla Hjøllund Linderoth

Blog

Styrk elevernes arbejdsspørgsmål

Vend tankegangen på hovedet og lad eleverne udarbejde arbejdsspørgsmål, når de arbejder med undersøgelser eller modeller i naturfagene.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Oftest er tilgangen den, at der ud fra en problemstilling, skal udarbejdes arbejdsspørgsmål. Ud fra arbejdsspørgsmålene skal der findes undersøgelser eller modeller, som kan besvare de enkelte arbejdsspørgsmål. Mange elever har ikke det katalog af undersøgelser og modeller, som det kræver for at kunne besvare arbejdsspørgsmålene kvalificeret. Ofte bliver det med meget hjælp fra lærerne.

Ulla Hjøllund Linderoth

Uddannet biolog og har i mange år været lektor ved Læreruddannelsen Silkeborg samt naturfagskoordinator i Silkeborg Kommune. Nu selvstændig naturfagskonsulent, som blandt meget andet afholder naturfagskurser for lærere, er beskikket censor ved den fælles naturfagsprøve og i perioder underviser i udskolingen. Desuden formand for Undervisningsministeriets Opgavekommission i naturfag, med til at skrive læremidlet Xplore og med til at udvikle Naturkraft som oplevelsesarena. Se www.naturfagskonsulenten.dk. På bloggen vil jeg diskutere de strømninger, som berører naturfagene, og som er med til at udvikle en til stadighed nytænkende og spændende undervisning. Samtidig vil jeg give inspiration og konkrete værktøjer til en faglig og fagdidaktisk velfunderet undervisning i naturfag.

Tag et konkret afsæt

Lad eleverne komme med forslag til, hvilke arbejdsspørgsmål en bestemt undersøgelse eller model i geografi, biologi eller fysik/kemi kan give anledning til at stille. Mange elever er konkret tænkende og vil især kunne imødekommes ved denne tilgang. At lade spørgsmålene springe ud af det konkrete vil samtidig gøre det lettere for eleverne at få øje på, hvilke supplerende undersøgelser eller modeller, der skal trækkes ind. På denne måde trænes eleverne i at se sammenhænge mellem arbejdsspørgsmål og undersøgelser og/eller modeller.  

Fra undervisning til fælles naturfagsprøve

I den daglige undervisning kan man vælge at brede arbejdsspørgsmålene ud og have et større antal end til prøven. Senere vil flere spørgsmål kunne slås sammen og eventuelt omformuleres. Ved løbende at have arbejdet med en tæt kobling mellem delkompetencer og arbejdsspørgsmål, vil eleverne kunne stå stærkere, når de selv skal til at jonglere mellem problemstilling, arbejdsspørgsmål og det konkrete arbejde.

Eksempler på arbejdsspørgsmål

Find de konkrete undersøgelser på: https://www.naturfagskonsulenten.dk/materialer