Ulla Hjøllund Linderoth

Blog

Nye vejledninger til de nye naturfagsprøver

Kom bagom de skriftlige udtræksprøver og få styr på form, formalier og indhold og på, hvordan du kan forberede eleverne på de nye prøver i geografi, biologi og fysik/kemi.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Prøvevejledningerne til de nye skriftlige udtræksprøver ligger klar på Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside:

Ulla Hjøllund Linderoth

Uddannet biolog og har i mange år været lektor ved Læreruddannelsen Silkeborg samt naturfagskoordinator i Silkeborg Kommune. Nu selvstændig naturfagskonsulent, som blandt meget andet afholder naturfagskurser for lærere, er beskikket censor ved den fælles naturfagsprøve og i perioder underviser i udskolingen. Desuden formand for Undervisningsministeriets Opgavekommission i naturfag, med til at skrive læremidlet Xplore og med til at udvikle Naturkraft som oplevelsesarena. Se www.naturfagskonsulenten.dk. På bloggen vil jeg diskutere de strømninger, som berører naturfagene, og som er med til at udvikle en til stadighed nytænkende og spændende undervisning. Samtidig vil jeg give inspiration og konkrete værktøjer til en faglig og fagdidaktisk velfunderet undervisning i naturfag.

https://www.uvm.dk/folkeskolen/folkeskolens-proever/forberedelse/proevevejledninger

I vejledningen finder du en beskrivelse af prøven i hvert af de tre fag: Geografi, biologi og fysik/kemi. 

Beskrivelse af vurderingskriterier

Vejledningen giver en god indføring i de nye prøvers aspekter og ruster dig, som lærer, til at informere eleverne om prøverne. Modsat tidligere er der i til disse prøver formuleret vurderingskriterier. Det er de områder, eleverne bliver vurderet på, og som opgaverne er udviklet på baggrund af. Prøverne er kompetencebaserede, velvidende at der primært prøves i viden og færdigheder, og derfor er vurderingskriterierne formuleret med afsæt i de naturfaglige kompetencemål. Disse er enslydende for alle tre fag, men knytter naturligvis an til færdigheds- og vidensområder i de enkelte fag.

I vejledningen bliver de formelle krav til prøven ridset op, herunder at prøven er selvrettende, har en varighed på 60 minutter og hvorledes den tekniske udformning af prøven fungerer.

Eksempler på opgavetyper

Prøvevejledningen rummer eksempler på opgave indenfor de anvendte opgavetyper. I vejledningen bilag er der suppleret med opgaveeksempler fra alle tre naturfag, som kan tjene til yderligere inspiration.

Opfordring.....

Jeg kan helt klart anbefale at læse de nye vejledninger, da de med stor sandsynlighed kan afklare nogle af de spørgsmål, der ganske givet rumsterer i hovederne på naturfagslærere rundt i landet.