Nationalt Videncenter for Læsning

Om bloggen

Nationalt Videncenter for Læsning samler, skaber og spreder viden om læsning, skrivning og sprog. Det sker gennem formidling samt forsknings- og udviklingsprojekter. Nationalt Videncenter for Læsning drives i samarbejde med landets seks professionshøjskoler. Se www.videnomlaesning.dk.