Blog

Nye materialer udgives i anledning af ordblindeugen

I uge 40 fejrer Nationalt Videncenter for Læsning ordblindeugen med udgivelsen af nye materialer. Læs vores webdok om udvikling af mentorrollen for dobbeltudfordrede skoleelever i ordblindevanskeligheder, og mød Benedicte, som har rigtig godt styr på sine it-strategier som ordblind elev i gymnasiet, i vores nyeste film.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

En mentor til dobbeltudfordrede børn i ordblindevanskeligheder

Nationalt Videncenter for Læsning

Nationalt Videncenter for Læsning samler, skaber og spreder viden om læsning, skrivning og sprog. Det sker gennem formidling samt forsknings- og udviklingsprojekter. Nationalt Videncenter for Læsning drives i samarbejde med landets 6 professionshøjskoler. Se www.videnomlaesning.dk

Når man er ordblind og samtidig kommer fra et hjem, hvor der ikke altid er overskud til at rette opmærksomheden mod barnets problemer med skriftsproget, kan det godt være en stor mundfuld at gå i skole. Egmontfondens rapport Registeranalyse – børn og unge med ordblindhed fra 2018 viser, at chancen for at klare sig gennem uddannelsessystemet som ordblind er mindre, hvis det ordblinde barn kommer fra et hjem med svagere social baggrund. Derfor har man i projekt Læsesucces for ordblinde børn udviklet en mentorfunktion for de dobbeltudfordrede børn, og i skrivende stund er der uddannet 28 lærere og pædagoger til at varetage og videreudvikle funktionen på projektets skoler.

Besøg vores nyeste webdok, som handler om, hvordan dobbeltudfordrede børn i ordblindevanskeligheder kan tilbydes en mentor på skolen. Her møder du blandt andet en mentor gennem tre korte film, og du bliver guidet gennem 'Mentorplakaten'.

It-strategier for unge i ordblindevanskeligheder

Vi ved, at alt for mange ordblinde unge ikke anvender den læse- og skriveteknologi, som kan give dem lige deltagelsesmuligheder i undervisningen og sikre dem en god uddannelse. Det er vigtigt, at både ordblinde elever og faglærerne omkring eleven har indsigt i gode it-strategier. 

Nationalt Videncenter for Læsning har mødt Benedicte, som i denne film giver os et sjældent indblik i hverdagens tekstarbejde som ordblind gymnasieelev. Benedicte har rigtig godt styr på sine it-strategier, både når hun forbereder sig til undervisningen, og når hun deltager i timerne.

I filmen viser Benedicte, hvordan hun forbereder sig ved at få fagtekster læst op i mindre bidder, samtidig med at hun stopper op og fremhæver de vigtigste dele i teksten med overstregningsværktøj.

Hun tager også noter under sin forberedelse. Det gør hun ved at kopiere de fremhævede tekstdele over i OneNote med delt skærm på computeren. Hun markerer igen særligt vigtige ord eller vendinger i noterne for at skabe yderligere overblik. Når hun skal bruge sine noter, får hun oplæsningsprogrammet til at læse noterne op, hvis ikke hun selv giver sig i kast med at skimme noterne.

På den måde får Benedicte et overblik over det læste inden undervisningen. Det er nemlig svært at skimmelæse som ordblind. Benedicte forklarer det på den måde, at:

”Hele siden kan godt lidt gå i ét, fordi der er så mange ord.”

Vi ser også, hvordan Benedicte bruger andre strategier, fx ordforslag til at skrive og tale-til-tekst gennem mobiltelefon med forbindelse til computeren. Det kan alt sammen lyde indviklet, men i filmen guider Benedicte os ved at vise sin skærm og strategier direkte på computeren.

Strategierne er vigtige i alle fag. Også i et fag som matematik er der skriftsprog, som kan udgøre en barriere:

”Man kan hurtigt som ordblind mislæse eller misforstå … og det gør, at man enten kan få et helt andet svar, eller at man misforstår opgaven fuldstændigt,” fortæller Benedicte.

Faglærerens indsats er afgørende

Benedicte understreger, at ordblindheden er der hele tiden, men at faglærerens indsats er afgørende: ”…ordblindhed, det er omkring én, og der er nogle, der har det rigtig svært med det, og det kan man måske ikke se udenpå, men man har ligesom noget, der hele tiden kører i éns hoved, og man føler hele tiden, at man er et skridt bagud. Man kan gøre så meget for at hjælpe, og det er nogle meget meget små ting, der tager fem minutter, men det ville lette rigtig meget fra mine skuldre, og jeg tror også fra rigtig mange ordblindes skuldre, hvis man bare lige ændrede rutinen lidt.”

Små ændringer i lærernes opmærksomhed over for elever med og i ordblindhed gør altså en stor forskel, og Benedicte har tre enkle råd til læreren:

  • Alle tekster skal OCR-behandles (dvs. scannes ind på en særlig måde, så det duer med et oplæsningsprogram).
  • Læreren skal huske på, at den ordblinde elev nogle gange skal bruge lidt ekstra tid.
  • Læreren skal stille sig nysgerrig over for den enkelte elevs brug af læse- og skriveteknologi. Benedicte råder læreren til at af og til at gå ned og spørge eleven, om der er problemer. Det kan være flovt selv at skulle gøre opmærksom på sine problemer foran hele klassen.

Find mere materiale til stilladsering af unges læsning og skrivning i vores vidensunivers.