Blog

Tidsskrift om test

Det nye nummer af Nationalt Videncenter for Læsnings fagtidsskrift, Viden om Literacy, har tema om test i skole og dagtilbud. Alle artikler kan downloades gratis.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

I Danmark har vi stort fokus på at teste børns sprog- og læsefærdigheder. Resultaterne hjælper os med at identificere vanskeligheder, så undervisningen kan differentieres og matche elevgruppen, og med at vurdere, om børnene er på det forventede niveau i forhold til gennemsnittet i kommunen, resten af landet - og verden.

Nationalt Videncenter for Læsning

Nationalt Videncenter for Læsning samler, skaber og spreder viden om læsning, skrivning og sprog. Det sker gennem formidling samt forsknings- og udviklingsprojekter. Nationalt Videncenter for Læsning drives i samarbejde med landets 6 professionshøjskoler. Se www.videnomlaesning.dk

Samtidig forholder mange sig kritisk til test. Bør vi ikke også arbejde med andre evalueringsformer? Og hvilken betydning har al denne målen og vejen egentlig? Såvel for vores opfattelse af, hvad der er gode og relevante sprog- og læsefærdigheder, som for de fagprofessionelle, der gennemfører testene, og for børnene, der testes.

Når man taler om test, er der altså flere perspektiver i spil.

Det nyeste nummer af Nationalt Videncenter for Læsnings fagtidsskrift Viden om Literacy  rummer både oversigter over og præsentationer af test, beretninger om udvikling af test, om hvad vi bør vide om test, samt om anvendelse af testresultater, og endelig er der kritiske blikke på konsekvenser af testning og testkultur.

Hent alle artikler gratis (pdf)